Hej, vi använder oss av cookies. Det finns olika typer av cookies med olika syfte. Vi använder cookies för analys och för att webbplatsen överhuvudtaget ska fungera.

Om du vill ställa in vilka typer du tillåter gå till vår sida för cookie-inställningar. Om du tycker alla våra cookies är ok, klicka på okej (duh).

Du är här: Hem > Artiklar >

"Va sa'ru att du va sa'ru?"

Publicerad:

UX Designer? Interaktionsdesigner? Service Designer? Användbarhetsexpert? UI Designer? Varför ska det vara så svårt att enas kring en titel?

UX Designer? Interaktionsdesigner? Service Designer? Användbarhetsexpert? UI Designer?

Kärt barn har många namn brukar det heta. Men i just detta fall vet jag inte om det är det som är problemet. Själv har jag kallat mig både det ena och det andra. Men jag har inte valt titel på måfå. För titlarna betyder olika saker, även om de slentrianmässigt används som om de vore synonymer. Val av titel har för egen del helt berott på sammanhang. Olika organisationer sätter olika värde i olika titlar varpå även val av roll behöver vara flexibelt.

Olika roller för olika situationer

En del av mig tycker att det känns naturligt att anpassa roll beroende på vem det är jag möter och vilket projekt det är jag arbetar i. Det ligger ju ändå i områdets natur att göra anpassningar efter situation, kontext och människor. Så även i val av roll.

För att exemplifiera så har jag arbetat med organisationer där det har varit min uppgift att se till hela användarupplevelsen och ur ett större perspektiv utforma användarens resa och relation till ett varumärke och en produkt. Där har UX Designer varit den bästa rollen att iklä sig.

I en annan organisation hade rollen UX Designer istället varit avskräckande. Där var det min roll att vara en del av produktionsteamet och tillsammans med formgivare och utvecklare ta fram den bästa möjliga lösningen. Där var rollen Interaktionsdesigner bättre. Hade jag kallat mig UX Designer, eller för den delen Service Designer, hade det varit att ta ett för stort perspektiv och inkräkta på andra kompetensers ansvar i projektet.

I en tredje organisation var Service Designer den bästa rollbeskrivningen för att göra det tydligt att det inte enbart handlar om användarna och deras perspektiv utan hela tjänsten och ekosystemet kring detta. Där var min uppgift att även utforma den interna processen i koppling till tjänsten.

Vad betyder olika roller?

Jag har varit inne och nosat på vad olika roller innebär men jag vill nu göra ett försök att klargöra vad olika roller faktiskt innebär så att du förstår skillnaden. Jag vet att det blir en kortfattad beskrivning för varje roll men kanske kan det hjälpa dig att veta vilken roll du behöver i just ditt projekt. Och kanske hjälper det även mig själv och mina kollegor att välja titel med omsorg när vi går in i ett projekt.

UX Designer

Som UX (User Experience) Designer är fokus på att forma en så bra upplevelse för användarna som möjligt. Med metoder som effektkartläggning och kundresor formar vi en upplevelse som tar hänsyn till drivkrafter hos användarna för att skapa en upplevelse och en känsla som gör att användarna vill komma tillbaka och använda produkten igen och igen.

Service Designer

En Service Designer ser till upplevelsen genom hela tjänstens livscykel. Det handlar om att ta hänsyn till alla moment som en tjänst går igenom och se till såväl kundernas behov och förutsättningar som kompetens och möjligheter hos den som tillhandahåller tjänsten. En Service Designer utformar alltså inte bara användarnas upplevelse utan hela processen som tjänsten innefattar. Detta för att ta fram bästa möjliga tjänst, med största möjliga nytta, för såväl kunderna som organisationen bakom tjänsten. Som jag nämnt tidigare handlar det om att se till hela ekosystemet.

Interaktionsdesigner

Området interaktionsdesign är något som även en UX Designer och en Service Designer gör. Att anta rollen som Interaktionsdesigner innebär ett större fokus på att just designa användarnas interaktioner med en tjänst. Om jag ska dra denna beskrivning till sin spets så gör en Interaktionsdesigner inga användarstudier utan arbetar istället tillsammans med en User research-roll som gör detta arbete. En Interaktionsdesigner på Winston arbetar i de flesta projekt även med User research-delen, men det beror från projekt till projekt. Det viktigaste är att användarperspektivet kommer med då designen tas fram.

Användbarhetsexpert

Fokus här ligger på att skapa användbara tjänster som utformas efter hur användarna faktiskt beter sig, möter användarnas förväntningar och stödjer användarna genom hela tjänsten. Självklart med användarna i fokus hela tiden. Ett enkelt sätt att se på rollen som Användbarhetsexpert är att dess uppgift är att höja användbarheten i en tjänst.

I mångt och mycket har denna roll mycket gemensamt med övriga roller (de hanterar ju ändå samma typ av utmaningar) men med skillnaden att en användbarhetsexpert nödvändigtvis inte behöver designa saker rent praktiskt, även om det händer. Att ta på sig experthatten är att vara delaktig i ett större sammanhang. Det innebär att i samarbete med andra kompetenser ta fram den bästa möjliga lösningen. Själv har jag framförallt beskrivit mig själv som Användbarhetsexpert när jag arbetat med myndigheter och genomfört användbarhetsutvärderingar av olika tjänster.

UI Designer

Rollen User Interface Designer har jag framförallt stött på i koppling till olika former av spelbolag. UI betyder kort och gott gränssnitt på svenska, vilket betyder att en UI Designer designar just det. Gränssnittet. I mångt och mycket har en UI Designer mycket gemensamt med en Interaktionsdesigner. Skillnaden mellan dessa två roller är egentligen förväntningarna på hur stor del av designen de förväntas göra. För då en interaktionsdesigner fokuserar på att designa interaktioner och flöden genom en tjänst förväntas en UI Designer många gånger även att ta sig an formmässiga utmaningar som egentligen kanske borde ha varit en Art Director uppgift. Jag upplever även att en UI Designer till och med kan förväntas skriva gränssnittskod och ta designen hela vägen från idé till utvecklad gränssnittskod. Fler som har märkt av detta?

Vi behöver ett gemensamt språk

Det händer med jämna mellanrum att jag ser rollbeskrivningar som ”UX/UI Designer”, vilket måste vara ett av de största missförstånden inom området idag. Om du vill ha en UI Designer i ditt team skulle en UX Designer bli dig övermäktigt. Du vill ha någon som designar en del av en tjänst och får istället någon som vill ta sig att användarnas upplevelse på ett större plan. Behöver du i sin tur en UX Designer kan du av en UI Designer inte förvänta dig att hen är bekväm med att ta sig an det större perspektivet (även om det säkerligen finns en del UI Designers där ute som är bekväma att göra detta rollskifte).

Många av oss som arbetar inom området kan absolut växla mellan roller som Service Designer och Interaktionsdesigner osv. Men rollen avgör vår del i projekten och vad vi förväntas göra varpå det är en stor fördel om vi alla talar samma språk.

Med allt detta sagt är det tyvärr mer komplicerat är så. För även ändelsen har betydelse. Det finns de som kallar sig UX arkitekter, UX specialister och UX experter. Men det är en helt egen diskussion som vi tar i ett kommande blogginlägg.