Hej, vi använder oss av cookies. Det finns olika typer av cookies med olika syfte. Vi använder cookies för analys och för att webbplatsen överhuvudtaget ska fungera.

Om du vill ställa in vilka typer du tillåter gå till vår sida för cookie-inställningar. Om du tycker alla våra cookies är ok, klicka på okej (duh).

Du är här: Hem > Artiklar >

Varför vi inte mäter med fokusgrupper och workshops

Publicerad:

I ett antal veckor nu har vi behandlat olika produkter och metoder på temat Mätning och Analys och nu när våren är här och sommaren närmar sig börjar detta tema långsamt lida mot sitt slut. Oroa er dock inte, vi lovar att fortsätta skriva om detta ämne när vi finner något intressant.

I denna följetång har vi gått igenom olika analysverktyg så som Google Analytics, Usabilla och Crazy egg men även gett tips och trix kring metoder så som enkäter, intervjuer och användbarhetstester. Eftersom detta tema i grund och botten handlar om kontakten med, och förståelsen för, våra användare kanske många tycker att jag glömt två metoder som ofta används då användare kommer in i bilden. Nämligen fokusgrupper och workshops. Därför tänker jag kort gå igenom dessa och mina tankar kring dessa metoder. Så, vi börjar med…

Fokusgrupper

Vad är då en fokusgrupp? Jag skulle enkelt beskriva det som en intervju i gruppformat. Frågor på ett visst tema ställs till hela gruppen och gruppen uppmanas diskutera tankar och åsikter sinsemellan.

Några av de vanligast nämnda fördelarna med en fokusgrupp är att man kan få ut tankar och åsikter från flera användare på kort tid och att diskussioner mellan fokusgruppsdeltagare ger mer intressanta och djupa svar än traditionella intervjuer. Så, man får alltså fler svar på kortare tid och får andra typer av svar än man skulle ha fått vid intervjuer… Men är det verkligen hela sanningen? Att man får fler svar på kortare tid kan jag inte riktigt argumentera emot men det finns andra orsaker till att jag själv inte genomför fokusgrupper längre. Jag har gjort det, jag erkänner, but no more.

Som utbildad lärare har jag läst min beskärda del om gruppdynamik och i rollen som interaktionsdesigner har jag deltagit i otaliga gruppövningar. Visserligen får man ut mycket av diskussionerna mellan deltagare men gemensamt för alla former av gruppövningar är att det snabbt bildas en diskussionshierarki. Ibland är denna hierarki näst intill osynlig och ibland är den skrämmande påtaglig. Även om det för moderatorn är tufft att hantera en uppenbar hierarki är den tysta hierarkin många gånger farligare för resultatet då det är svårare att förhålla sig till något man inte ser eller kanske rent av inte märker för än i inspelningen efteråt. I extremfallen styr deltagare högst upp i hierarkin hela diskussionen och deltagare längst ner sitter tysta och håller med, även om de egentligen har en helt annan åsikt. Detta gör alltså att deltagares verkliga åsikter inte kommer upp till ytan då svaren färgas av den som leder diskussionen. Visst ger diskussioner andra svar än intervjuer. Mer resonerande svar om man har tur. Men med fokusgrupper tappar vi informationen kring vem den specifika användaren är och dess särskilda behov. Kanske passar sig fokusgrupper i andra branscher men i arbetet med webben, där den enskilde individen står i fokus, är det ingen metod jag rekommenderar.

Workshops 

Ordet workshop har lite missbrukats i min mening. En workshop är för mig ett kreativt möte där man gör olika former av övningar för att tillsammans ta fram och skapa något. I de workshops jag själv håller kan det handla om att skapa användarroller/behovsgrupper, göra skissövningar, brainstorma idéer, reda ut processer m.m. Ett arbetsmöte där det sitter en grupp runt ett bord och pratar och diskuterar är alltså inte en workshop. Om inte alla deltagare stått upp under mötet vid minst ett tillfälle är det inte en workshop! Nu har vi rett ut det…

Så, när används workshops? Workshops är som sagt en del av en kreativ och skapande process. Därför passar den sig inte för att utvärdera användbarheten av en webbplats eller applikation. Står en webbplats inför ett förändringsarbete kan workshops med fördel användas för att komma på idéer för hur den fortsatta utvecklingen ska se ut! Men alltså inte som ett verktyg för att mäta användarbeteenden. Fel forum helt enkelt.

Nästa gång

Om två veckor är antagligen sista blogginlägget kring Mätning och Analys. Om jag inte hittar mer att skriva om det vill säga. Tills dess jobbar jag på att ta fram ett Case kring användbarhetstester för att ge er exempel på hur det kan fungera i praktiken. Håll tummarna för att mina planer går vägen!