Du är här: Hem > Artiklar >

Webbenkäter — bu eller bä?

Publicerad:

Jag tror inte jag är ensam om att svära högt mot datorn när ett webbplatsbesök plötsligt avbryts av en pop-up-ruta med texten ”HEJ! VILL DU SVARA PÅ NÅGRA KORTA FRÅGOR OM VÅR WEBBPLATS (TAR CA 5-10 MINUTER)”. Rent instinktivt dras fingret eller musen över krysset innan hjärnan ens hunnit uppfatta budskapet i texten.

Henrik Bygdeman. Foto.

Alla kanske inte reagerar lika kraftigt som jag gör på pop-up-enkäter, men faktiskt så finns det många indikationer på att pop-ups i sin generella form är en dålig användarupplevelse och tillgänglighet oavsett om pop-up:en visas i desktop, mobil eller tablet.

Ur ett UX-perspektiv innebär en pop-up (eller modalfönster eller liknande) att den helt enkelt avbryter besökarnas flöde och tvingar dom att ta till sig ett innehåll eller göra en action som de annars inte hade tänkt göra. Om listan med actions dessutom är lång (exempelvis genom en lång webbplatsundersökning) innebär pop-up:en en ganska stort avbrott.

Illustration som föreställer ett block, med en linjal på, fyra stycken moln runt om och POP UP skrivet för att illustrera en pop-up enkät

Det finns dock tillfällen då pop-up-fönster kan användas för att ge en bra användarupplevelse. Är det viktiga meddelande som behöver förmedlas till besökaren/användaren (ex. fel) kan pop-up/modalfönster vara bra för användarupplevelsen. Däremot kan andra ”mindre viktiga meddelanden” helt enkelt bidrar till irritation och en dålig användarupplevelse för besökarna. Att lägga en enkät i en popup hamnar (tyvärr) inom kategorin ”Mindre viktiga meddelanden”, något som gör att webbenkäter som fenomen ofta kämpar med låg svarsfrekvens då många tenderar att klicka bort dom utan att svara.

Som UX-designer förstår jag att man inte bör använda sig av popup-enkäter på webben i onödan. Samtidigt tycker min andra hjärnhalva (den som gillar mätning och analys) att detta är synd. I Winstons arbete med att kontinuerligt förbättra våra framtagna webbplatser är besökarnas kvalitativa feedback viktig för att vi ska förstå varför något fungerar bra eller dåligt på webbplatsen. Att lägga upp webbenkäter på våra webbplatser kan därför vara ett tidseffektivt sätt att nå ut med specifika frågor till en större massa (och få fler svar än vad vi vanligtvis får ut från exempelvis intervjuer och användningstest).

För att summera första delen av detta blogginlägg: Popup + Webbenkät = Dåligt, mycket dåligt.

Finns det inget sätt vi kan kombinera webbplatsenkäter och en bra användarupplevelse? Jag har svaret!

Mikroenkäter

För vissa av våra kunder är mikroenkäter inga konstigheter. Mikroenkät (eller polls som de också kallas) är, precis som namnet antyder en mindre enkät som tar upp mindre plats på besökarens skärm. I och med dess diskretare utformning avbryter de inte lika tydligt besökaren i dess försök att interagera med er webbplats som en klassisk pop-up-enkät. Besökaren kan dessutom välja att minimera mikroenkäten för att svara på enkäten senare om de så önskar.

Mikroenkäter öppnar upp helt nya möjligheter kring vilka frågor man kan ställa till besökarna. Eftersom mikroenkäten är bättre integrerad på sidan behöver inte enkätfrågorna vara generella utan kan kopplas till faktiskt innehåll/funktionalitet som en besökare tar del av just då.

För tillfället finns det ett antal verktyg som använder sig av mikroenkäter, vi på Winston brukar använda sig av Hotjar, men funktionaliteten finns också i verktygen luckyorange, mare.io och Mousestats (för att nämna några).

Måste användas på rätt sätt

Även om mikroenkäter har en mer diskret utformning än vanliga popup-enkäter kan besökare som exponeras av en mikroenkät fortfarande bli irriterade om de används på fel sätt. Analysen av svar från mikroenkäter på flera av våra kunders webbplatser ger indikationer på att en mikroenkät som visas vid fel tillfälle kan skapa en dålig användarupplevelse. Genom att över tiden sammanlagt analyserat över 10 000 svar för en massa mikroenkäter som vi gjort för våra kunder har vi kunnat förfina vår egna strategi kring hur och när mikroenkäter ska visas.

Här kommer 4 saker vi alltid tänker på innan vi skapar upp en mikroenkät för våra kunder:

 1. Fråga inte mer än nödvändigt.

  En av styrkorna med mikroenkätens utformning är att de har en stark koppling till var besökarna är på webbplatsen, detta gör också att frågorna som ställs bör vara kopplat till innehållet. Detta gör att frågorna vi ställer snarare bör fokusera kring innehållet än att fånga generella svar (som demografi, etc.) som ofta innebär MÅNGA frågor.

  Mikroenkäter gör sig bäst när användarna inte behöver göra mycket för att slutföra enkäten, ju snabbare det går desto mindre irriterade blir besökarna. Även de enklaste frågor i kombination med att veta vilken enhet och vilken sida den svarande besökte kan ge oss tillräckligt med insikter kring användarnas behov och hur väl webbplatsen uppfyller dessa.

  Frågor som vi på Winston oftast brukar använda oss av är
  • Har du hittat informationen du sökte efter?
  • Upplever du att du fått svar på din fråga?
  • Hjälpte denna informationen dig?
 2. Fråga besökarna vid rätt tillfälle

  Många webbplatser frågar besökarna om feedback så fort de kommit in på webbplatsen. Detta är nästan alltid en dålig strategi då en besökare inte hunnit skapa sig en uppfattning om webbplatsen ännu - de kanske inte ens har koll på om de hamnat rätt.

  När det kommer till mikroenkäter är det ännu viktigare att man fundera över en användares beteende på webbplatsen. Är mikroenkäten kopplat till ett visst typ av innehåll eller funktionalitet måste den svarande ha hunnit ta till sig innehållet (eller interagerat med den) innan de kan ge ett relevant svar. Här kan de handla om att vänta ett par sekunder innan enkäten visas på webbplatsen, scrollat ner en bit på sidan eller förlita sig på sid-url:r som visar när en besökare exempelvis genomfört en sökning (och då kan vara mottaglig att besvara på frågor om sökfunktionen).

 3. Stör (om möjligt) så få personer som möjligt

  Som vi tidigare nämnt är enkäter inte den bästa av användarupplevelser. Mikroenkäter är som standard en bättre upplevelse i desktop än mobil, så det kan vara relevant att fundera över om svaren du får är endast relevant för en viss enhet, och att kanske välja bort de enheter som inte är relevanta för mikroenkäten.

  Precis som punkt 2 redan berört bör man dessutom fundera på var enkäten visas. Är enkäten kopplat till en viss funktion eller viss sida bör mikroenkäten endast visas där (och då efter att användaren hunnit interagera med detta).

 4. Ha inte igång enkäten längre än nödvändig

  Det kan vara frestande att låta en enkät rulla på webbplatsen över en mycket lång tid. Håll koll på hur många svar ni får och stäng ned enkäten om ni fått in tillräckligt mycket svar. Det kan också vara bra att hålla koll på kvalitén på svaren över tiden så att man eventuellt kan förtydliga frågan ytterligare om man får för otydliga svar. Även få svar går att göra analys på, så var inte rädd för att stänga av enkäten - det går alltid att sätta igång den på nytt senare.

Avslutning

Min förhoppning med denna bloggpost var se möjligheterna med mikroenkäterna, men också förstå vilka negativa aspekter denna typ av enkät (och ”vanliga” webbplatsenkäter för den delen) kan göra för den övergripande användarupplevelsen på er webbplats.

Merläsning

Vill du veta mer om vad du bör tänka på när du mäter med enkäter utanför webbplatsen? Läs vårt blogginlägg om att mäta med enkäter