Användbarhetstester

2014.04.11

Att testa idéer i form av skisser, koncept och prototyper på användare gör vi så ofta vi kan. Detta för att säkerställa att våra idéer håller och att interaktionselement och informationsstrukturer fungerar som vi vill att de ska. För att skapa en bra användarupplevelse behöver vi involvera användarna själva, annars gissar vi bara. Vi lär oss något nytt om användarna varje gång vi testar! Vad man många gånger glömmer är att människor är emotionella och oförutsägbara i sitt handlande, så även på webben. Det är detta som gör interaktionsdesign så svårt. Användarna vet inte vad de vill ha, inte egentligen. Visste de det hade jobbet som interaktionsdesigner varit oerhört mycket enklare… Människan styrs av sina känslor. Därför behöver vi möta användarna, bland annat genom användbarhetstester, för att lära oss mer om dem och deras drivkrafter, beteenden och känslor. Detta ger oss möjligheten att skapa något som ger nytta och är användbart.

När bör vi testa?

Användbarhetstest kan göras på olika stadier i en webbplats livscykel (gäller såklart även appar, webbappar, system, intranät m.m. men för enkelhetens skull fokuserar vi på webbplatser för nu). Användbarhetstest kan genomföras tidigt under framtagningen av en ny webbplats då det endast finns handritade skisser, senare på en interaktiv prototyp, på designskisser men även i utvärderingssyfte när en webbplats är live. Vi rekommenderar att användbarhetstester genomförs så tidigt som möjligt och därefter kontinuerligt under det fortsatta arbetet. När webbplatsen sedan är live och används på riktigt bör testandet och mätandet fortsätta för att säkerställa att användarna dels uppfyller sina egna mål och dels gör det du vill att de ska göra.

Hur ska vi testa?

Att genomföra användbarhetstester på handritade skisser gör vi inte särskilt ofta på Winston. Åtminstone inte analogt. Vill vi använda våra handritade skisser finns exempelvis appen Pop för iPhone och iPad för att digitalisera dem. Fördelen med digitala prototyper är att vi kan testa på rätt typ av enhet och enklare kan genomföra testerna i rätt kontext.

I regel lämnar vi dock pappersskissandet när vi är överens om en konceptidé att satsa på. Då gör vi enkla interaktiva prototyper i exempelvis Axure eller Uxpin. Förutom den digitala prototypens fördelar vid testning (rätt enhet, rätt kontext m.m.) är det dessutom oerhört mycket lättare att göra justeringar i en digital prototyp än på handritade skisser. Trust me…

Så, oavsett om du ska testa på en live-sajt, en prototyp eller en skiss så finns det lite olika tillvägagångssätt. Först och främst måste du besluta om testerna ska genomföras på plats med användaren eller på distans.

På distans kan du nå en större testgrupp men missar däremot möjligheten att ta del av användarnas tankar och beteende vid användandet. Tester på distans kan göras med ex. Usabilla eller Tweaky. Usabilla har vi använt för testning av skisser medan du med Tweaky kan genomföra användbarhetstester på live-sajten.

När vi träffar användarna personligen brukar vi använda oss av en metod som enkelt kallas ”Tänka högt”. Användarna får en uppgift att lösa och ska medan de utför uppgiften beskriva hur de tänker i olika situationer och förklara varför de gör de val de gör. Under sådana tester är en av testledarens viktigaste uppgifter att se till att användaren fortsätter tänka högt. Inte alls så lätt som det låter… Vi brukar spela in dessa tester med hjälp av Silverback för att spela in såväl ljud, skärmen som användaren. Bara att få med användares ansiktsuttryck och rörelsemönster har varit ovärderligt i flera tester!

Tips

Om du funderar på att genomföra användbarhetstester, eller är i färd med att genomföra sådana, finns det ytterligare saker att tänka på innan du sätter igång:

  • Det kan många gånger underlätta att ge användarna ett scenario att leva sig in i. Exempelvis: ”Du har insett att din syster fyller år om en vecka men vet med dig att du inte hinner ut och handla. Du vet att din syster vill ha ett brädspel och behöver därför hitta ett sådant som kan levereras innan födelsedagen.”
  • Testa rätt saker. Uppgifterna du ger användarna måste vara relevanta. Testa det som är viktigast för din webb och din verksamhet.
  • Testa med rätt personer. Du behöver ha koll på vilka dina användare är innan du genomför tester. Annars finns stor risk att du inte få användbara resultat.
  • Testa inte sådant du redan vet. Vet du redan att något inte fungerar så gör förbättringar först och testa sen. Annars finns risk att användarna fastnar på problem som du redan känner till och missar andra användbarhetsproblem. Bättre att testa något du tror fungerar istället.
  • Testa inte allt. Fokusera på vissa delar. Användarna har svårt att förhålla sig till allt vilket gör att resultatet kan bli alldeles för ospecifikt om man testar för mycket.
  • Efter en genomförd testomgång bör du planera in en andra. Eller åtminstone lägga upp en plan för hur resultatet i användbarhetstestet följs upp. Gör du ändringar vill du säkerställa att dessa fungerar.

Happy testing!