Den digitala grafiska profilen

2014.10.02


Allteftersom webben avancerat från att vara en sekundär kanal till, för många företag den primära, eller rentav enda kanalen kan det vara klokt att fundera kring hurvida ens grafiska profil egentligen står rustad för uppdraget. Kommunicerar den verkligen alla de där fina orden som står tryckta i varumärkesguiden? Fina ord, präntade i bläck långt innan den allra sista sidan som är dedikerad till hur verksamheten visuellt skall representeras på ’the world wide web’. Den där det står hur man översätter varumärkesfärgerna till RGB och hurvida man ska byta ut typsnitten mot webbsäkra Times eller Arial.

För inte alls länge sedan var detta scenario nästan standard när vi träffade nya kunder. Men med en större medvetenhet, och med hjälp av de möjligheter som kommit på senare tid kan man nu på ett helt annat sätt ta avstampet i det digitala när man designar/redesignar en profil. Därför kan många yngre företag med nätet som hemvist stå med fanan högt när förändringarnas vindar blåser orkanartat i cyberrymden.

Ack tänker du nu… Måste man göra om hela sin grafiska profil då? Nej då, absolut inte. Om man inte vill såklart. Man kan ju börja med att se över det befintliga, och uppdatera ändamålsenligt. 

+ Kanske handlar det om att modernisera logotypen för att tydligare prata till rätt målgrupp.

+ Man kan titta över typografin. Uppdatera typsnitt, passa på att se över storlekar, radlängder etc. för att se till att man har så bra läsbarhet som möjligt. Följer rubriceringen den typografiska skalan, och varför i hela friden ska den göra det? På senare tid har en rad tjänster öppnat upp för att använda sig av i princip vilket typsnitt man vill på webben. Och med tanke på att typografi ofta utgör 80-90% av modern webdesign får vi återkomma med fler bloggposter om det.

+ Färgkontraster. Färger är olika i skärm och tryck. Kan läsare med vissa funktionsnedsättningar verkligen se den vita texten på den röda bakgrunden? Vilka tillgänglighetskrav gäller för olika målgrupper? Kan färgerna på webbplatsen användas mer genomtänkt för att underlätta för användaren?

Det finns kort sagt många trådar att dra i för att se till att ens grafiska profil stöttar varumärkeslöftet även i den digitala världen. Det viktiga är att man tänker rätt. Inte bara smäcker upp en logga på sajten och målar den “varumärkes-turkos”. Det kan vem som helst göra. En logotyp är inte ett varumärke, det är ett ansikte. Precis som en människas ansikte fungerar som en visuell representation av den personens samlade värderingar, handlingar, etc. Vinsten ligger i att utforma tjänsten med hjälp av identiteten på ett sätt som underlättar för användaren, samtidigt som den skapar en unison helhetsupplevelse av företagets visuella utryck. Därigenom får man den grafiska profilen att arbeta för varumärket.

En kund som kom till oss i behov av modernisering var Insicon. Ett företag som erbjuder heltäckande system inom försäkringsbranschen. I samband med att vi tog fram en ny responsiv sajt, fick vi även i uppdrag att se över deras grafiska identitet.

I en gemensam workshop gick vi igenom verksamhet, målgrupper, kommunikationskanaler och varumärkeslöfte för att se hur vi kunde skapa en tydligare profil. Resultatet blev en uppdaterad, simplifierad logotyp som ändå tar vidare det befintliga underlaget. Varumärkesfärger som överensstämmer mer med de värden de vill kommunicera, samt en mer modern typografi. Utifrån detta tog vi sedan fram design för hemsidan, tryckmaterial samt annonskampanjer.