Den horisontella navigationen

2014.08.29

Jag har tidigare förklarat komplexiteten kring menyer och navigation… och först tänkte jag lämna det där men jag kan inte låta bli att förklara ytterligare vad jag menar. Så därför tänkte jag skapa en liten följetång här på bloggen där jag går igenom olika navigationskoncept. Tänkte starta direkt med att ta upp (i min mening) det vanligaste navigationskonceptet idag, åtminstone på den svenska webben. Den horisontella menyn.

Såväl nyhetssajter, e-handlare av olika slag, museer, byggföretag osv. har en horisontell navigation… Senaste åren har jag till och med haft kunder som blivit förvånade över att jag inte presenterat ett horisontellt navigationskoncept för deras nya sajt. Det har nästan blivit standard. Så varför är det så vanligt då? 

+ En fördel, som jag skulle säga är en orsak till konceptets popularitet, är första intrycket på startsidan. En horisontell meny tillåter att innehållet på startsidan tar fullbredd vilket ger plats för att få fram den information man vill ha på startsidan. Bilder och andra stämningsbärande element kan få ta den plats de behöver helt enkelt.

+ En trend för ett antal år sedan, att skärmstorlekar blev större och större, gjorde att sajter centrerades i browsern. Detta tror jag också kan vara en av orsakerna till den horisontella huvudmenyns framtåg. Är sajten centrerad vill man även att navigationen ska vara det. Då finns det ingen tvekan om var navigationen är. Den är placerad i sajtens centrum och det första användaren stöter på när de kommer till sajten.

+ Håller man menyn kort och koncis får användaren dessutom snabbt överblick över sajtens innehåll. Vilket är nice. 

Dock finns det lite begränsningar med en horisontell navigation som behöver belysas.

– En horisontell meny är begränsad i sidled. Vill du ha fler än en handfull menyalternativ behöver menyn tillåtas löpa på två eller flera rader, vilket försämrar menyns överblickbarhet.  

– Är den horisontella menyn designad som flikar så är inte flera rader möjligt. Detta gör att du inte kan ha fler menyalternativ än vad bredden tillåter, oavsett hur mycket det skulle behövas.

– För en användare som snabbt vill hitta information är en horisontell navigation dessutom svår och långsam (i förhållande till vertikala navigationen) att scanna av med ögat. För att motarbeta detta behöver menyalternativen vara begränsade i antal och dessutom formulerade kort och koncist. Gå in på DN.se och försök hitta till “Livsstil” till exempel. Där är menyalternativen korta och koncisa men de är för många. Kolla in UR för ett exempel där båda kriterierna uppfylls så förstår ni vad jag menar. 

– Navigationen tenderar att putta ner innehåll. Framförallt om även undernavigationen är horisontell. På sådana sajter, där innehållet borde vara i fokus, så leder detta till att innehållet skjuts ner till typ mitten av sidan… Återigen är DN ett exempel på detta. Å kolla nu inte denna länk enbart på din gigantiska jobbskärm ;).

Men sen finns det lite aspekter som varken är för- eller nackdelar. Ett exempel på detta är att för stora sajter, med en djupare struktur än 2-3 nivåer, så är inte en renodlad horisontell navigation hållbar. Så har man en djup struktur behöver man hitta på något annat för undernavigationen, vilket ofta leder till den klassiska vertikala undernavigationen. För- och nackdelar med en vertikal navigation tar vi i nästa blogginlägg så tankarna kring detta får ni vänta på.

Sen till sist så går horisontell navigation och responsivitet inte riktigt ihop. Så fort skärmstorleken minskar behöver man hitta på ett helt annat navigationskoncept. Vilket mer är ett faktum än specifikt bra eller dåligt. 

Har du en horisontell navigation? Känner du igen dig i detta? Kommer du på andra för- och nackdelar? Jag är öppen för diskussion :). 

Happy navigating!