Hamburgermenyn

2014.10.17


När vi tar fram en ny webbplats idag gör vi den responsiv. Det är en hygienfaktor så något annat vore otänkbart i det mobila samhälle vi lever i. Att vi alla surfar allt mer på mobila enheter är ett faktum och jag ser själv bevis på detta i webbstatistiken från flera olika typer av sajter. Jag lyfter själv hellre upp mobilen eller plattan när jag ska surfa än att behöva sätta mig framför en dator.

Det mobila gränssnittet har de senaste åren satt press på oss som arbetar inom någon form av webbdesign. Inte bara skärmstorleken har ändrats utan vi ser även annorlunda beteenden och interaktionsmönster kring mobila enheter än vi gjorde för några år sedan. Och detta påverkar helt klart hur vi navigerar idag.

På temat olika former av navigation och komplexiteten kring dessa så gjorde mobila enheter inte direkt saken lättare. Av de olika typer av navigation som vi har gått igenom tidigare här på bloggen (Horisontell, Vertikal) så var det ingen av dessa två vedertagna koncept som på ett bra sätt gick att använda för surfande i en mobil enhet. Även om navigationen skulle vara det första som syntes när man kom till en sajt i en mobil enhet kvarstår problemet: Var gömmer vi menyn så att den enkelt kan plockas fram när den behövs. Och här kom menyikonen, hamburgaren, in i bilden.

Denna typen av meny är mer eller mindre standard på mobila versioner av sajter. Hur menyn ser ut utfälld varierar fortfarande men menyikonens utseende, placering och grundläggande koncept kvarstår. Ett tag gick denna typen av meny endast att hitta i en mobil enhet, men så kom hybriderna mellan desktop och surfplatta och ställde även denna föreställning på ända. Helt plötsligt kunde även en desktop vara en surfplatta. När det skedde började den mobila menyn långsamt spåra sig uppåt i skärmstorlekarna och idag finns det sajter som enbart har detta, ursprungligen mobila, navigationskoncept. Tictail.se är ett exempel på en sajt som var relativt tidig med detta. Och självklart finns det såväl för- som nackdelar även med detta koncept.

+ Igenkänning mellan enheter. Samma grundläggande navigationskoncept kan användas oavsett enhet. Sen bör man alltid fundera hur användningssituationen kan variera för olika typer av enheter då det kan vara bra med anpassningar för att stödja variationer i beteendet.

+ Fullt fokus på innehåll. Navigationen stjäl minimalt med utrymme från innehållet. Innehållet i sin tur kan därmed ta full bredd oavsett vilken typ av enhet som används.

+ Fullt fokus på att navigera. Eftersom navigation är en komplicerad historia får användarna möjlighet att lägga sin fulla koncentration på just att navigera, så distraheras hen inte heller av innehållet. 

+ På desktop kan navigationen ta den plats den behöver ta. Har du en stor informationsstruktur skulle navigationen i teorin kunna fylla hela skärmens bredd. 

+ Användare kommer snabbt djupare i strukturen och behöver inte navigera sig igenom olika mellansidor och landningssidor innan de kommer till innehållet de är ute efter.

– En synlig navigation kan hjälpa användarna att få överblick över sajtens innehåll. Döljs då navigationen är risken att användarna inte får denna överblick. 

– Ställer högre krav på det innehåll som först möter användarna. Det behöver tydligt framgå vart användarna har kommit och vad de kan förväntas hitta/göra på sajten.

– Klickar användaren fel stängs menyn och användaren tvingas öppna menyn igen för att navigera rätt. Så länge vi undviker att användarna klickar fel så är det inga problem. 

– Detta koncept är fortfarande i startgroparna och ett relativ otestat koncept, i alla fall på desktop.

– Användarna kommer hoppa direkt till sidorna de är ute efter. Har du då ett innehåll som är uppbyggt utifrån principen att användarna ska ta sig igenom vissa informationssidor för att skapa sig ett sammanhang så kommer detta koncept inte hålla då användarna kommer hoppa över sådana sidor. För de användare som ändå kollar igenom alla sidor blir det en himla massa öppnande av menyn…

Förutom dessa för- och nackdelar finns det ju lite konsekvenser som är värda att notera.

• Ovana användare kan behöva leta efter navigationen till en början. Vet man inte hur ikonen för navigationen ser ut, och inte vet var man kan förvänta sig finna den, behöver man lära sig det. Men så är det med alla nya koncept.

• Olika landningssidor/mellansidor som tidigare behövts för att gruppera en mängd sidor försvinner.  

Så vågar du testa ett lite mer okonventionellt navigationskoncept kanske? :)

Happy navigating!