Språk och användbarhet

2014.12.05


Vid två tillfällen nu i höst har Winston tillsammans med Språkkonsulterna hållit i frukostseminarium om ”Språk och användbarhet”. Det senaste genomfördes så sent som igår morse. Det har varit två välbesökta tillfällen och jag tänkte härmed sammanfatta Winstons tankar kring språk, och i förlängningen innehåll, i koppling till användbarhet för de som inte hade möjlighet att delta.

Skriv för rätt användare

Grunden för allt det arbete jag och mina kollegor inom interaktionsdesign gör är användarna. Utifrån framtagna affärsmål och effektmål tar vi reda på vilka de tilltänkta användarna är och vad dessa användare vill göra på webbplatsen. Det är det första vi gör i ett projekt. Utan insikter kring användarna kan vi inte sätta penna till papper. Inom användbarhet är detta tillvägagångssätt en självklarhet men inte när det kommer till innehåll. Innehållet på en webbplats är kritiskt för hur webbplatsen upplevs, men det är inte vi som designers som skriver eller publicerar innehållet.

Så är du ansvarig för innehållet på en webbplats är det viktigt att även du har koll på vilka användarna är så att du tilltalar dem på rätt sätt. Dels har olika användare olika förutsättningar och det är nödvändigt att anpassa innehållet för att användarna ska förstå. Dels är användare intresserade av olika saker och det är nödvändigt att innehållet tillgodoser användarnas olika behov av information.

Att använda interna termer på en publik webbplats är alltid fel. Det spelar ingen roll om du förstår om inte dina besökare gör det.

Designa för rätt innehåll

En webbplats utan innehåll är ingen riktig webbplats. När vi tar fram ett interaktionskoncept, och även när vi kommer så långt som till den grafiska formen, tvingas vi många gånger arbeta med platshållare och Lorem ipsum-texter. Även om denna, inom design, vanligt förekommande latinska text är ett bra hjälpmedel när vi designar är den långt ifrån en ersättare av det innehåll som faktiskt kommer att publiceras på webbplatsen så småningom.

Text som lorem ipsum radbryter fint och textmassor ser harmoniska och snygga ut. Men när sedan riktigt innehåll kommer på plats kan det resultera i att designen ser trasig ut. Vi behöver därför arbeta med riktigt innehåll så tidigt som möjligt för att designen ska vara anpassad utifrån verkligheten och inte ett drömscenario. Därför är det viktigt att innehållsarbetet påbörjas så tidigt som möjligt så att en design kan tas fram som är anpassad till innehållet och inte tvärt om.

Prioritera rätt

På Winston tar vi inte fram användargrupper/behovsgrupper utan att prioritera dem. Vi tar hänsyn till dessa prioriteringar när interaktion och grafisk form tas fram, men det är viktigt att även den som skriver och publicerar innehåll vet vilka användare som prioriteras högst. Dels för att kunna skriva innehåll som riktar sig till den högst prioriterade användargruppen och dels för att helt enkelt kunna veta hur olika informationsmängder ska placeras i förhållande till varandra.

Användare som kommer till en startsida har ett mål. Till en början är det viktigt att vi stödjer användarna att uppfylla detta mål. Ett vanligt misstag är att startsidan fylls av all den information ett företag vill att användarna SKA ta del av utan att ta hänsyn till vad användarna VILL göra. Det betyder inte att sådant innehåll inte hör hemma på webbplatsen utan bara att det bör lämnas till det tillfälle då användarna är mottaglig för det. Så prioritera rätt innehåll vid rätt tillfälle helt enkelt.

Fem tips för användbart innehåll

  • Håll koll på vilka dina användare är och vad de vill. Och glöm inte att prioritera dem!
  • Börja arbeta med innehåll och informationsstruktur tidigt vid framtagning av en ny webbplats. Gärna i samråd med Interaktionsdesignern. Ju tidigare desto bättre!
  • Uttryck dig så att användarna förstår. Undvik interna termer. Säkerställ att du använder samma formulering som besökarna. De termer besökarna använder (eller letar efter) behöver inte vara desamma som de ord du tror att de använder.
  • Prioritera rätt innehåll vid rätt tillfälle.  Hjälp besökarna uppfylla sina mål och presentera innehåll när de är mottagliga för det. Vill de läsa om elavtal kommer de inte att signa upp för nyhetsbrev förrän de tecknat avtal eller anmält intresse.
  • Testa testa testa. Kontinuerliga användbarhetstester ger oerhört bra insikter i hur användarna tänker. Användbarhetstester är inte bara bra för att utvärdera interaktion utan ett strålande redskap för att utvärdera informationsstruktur, innehåll och information. Så testa! Jag lovar att du kommer lära dig massor!