Vi fokuserar på mätning och analys

2014.01.17

I stort sett alla företag idag har en publik webbplats. Vilken information och funktionalitet som finns på denna webbplats, och hur detta är strukturerat, grundas i de allra flesta fall på företagets egen uppfattning om vad deras kunder är ute efter. Att kunderna själva inte tillfrågats är många gånger en ekonomisk fråga men också en fråga om att man som företag anser sig veta tillräckligt om sin verksamhet för att helt enkelt inte behöva fråga användarna. 

Varje gång användare tillfrågas lär man sig något nytt, på både gott och ont. Att få teorier bekräftade av användare är ju alltid trevligt, men vad man många gånger inte vill prata om är risken för att användarna inte har samma uppfattning som en själv. Vilket de i regel inte har. Som människor undviker vi konflikter och strävar efter bekräftelse. Så för att sätta sina teorier på prov krävs mod och insikten att vi bara kan bli bättre om vi utmanar oss själva och så även vår webbplats.

Vad många väljer att förbise är att vi genom att använda oss av användarna får fakta. Vi går från kvalificerade gissningar till sanningen. Och sanningen kan vi jobba med för att skapa den webbplats som kunderna verkligen behöver. Därför behöver vi mäta.

Olika typer av mätning

Jag ser det som en skala. I ena änden har vi statistikverktygen som samlar in information om användarnas beteende under besöket utan att direkt fråga användaren, så som Google Analytics och Crazy egg. I mitten har vi mätning som går mer åt undersökningshållet, exempelvis enkäter och verktyg som Usabilla, som ger användaren möjlighet att ge enklare svar. I andra änden av skalan har vi den mätning som sker direkt med användarna, så som intervjuer, workshops och användbarhetstester. Där kan användaren utveckla sina tankar och ge mer uttömmande svar.

Kvantitativ och kvalitativ mätning

Så mätning kan göras på flera olika sätt. Beroende på hur man väljer att mäta krävs olika mycket förberedelse tid, tid för datainsamling samt analysarbete. På Winston är vår erfarenhet att det krävs mindre förberedelsetid, och går snabbare, att få analyserbar data ju längre åt statistikhållet mätningen är. För Google Analytics behöver man exempelvis inte mer än att sätta upp ett konto, infoga spårningskoden på sin webbplats och sedan trillar det in information redan efter ett par dagar. Ju mer användarna blandas in i mätningen desto mer förberedelsetid och arbete krävs för att mätningen ska ge relevant resultat. 

Av ekonomiska skäl fastnar man många gånger i de statistiska verktygen. De ger snabbt mycket data, så analysera kan man göra i all oändlighet. Det är dock en skillnad mellan den information man får ur Google Analytics och det man får reda på i direktkontakt med användare. De kvantitativa data man får ut av Google Analytics kan vara svårt att analysera. Trots att det är fakta om användarnas beteende får man många gånger inte mer än fingervisningar om hur det står till med ens webbplats. När detta sker finns risken att man landar i gissningar igen, och dit vill vi inte. Så även om statistiska verktyg kan räcka långt behöver vi med jämna mellanrum ha kontakt med våra användare. Verktygen kan därför aldrig ersätta användarna. Däremot fungerar de som utmärkta komplement. Vi måste helt enkelt kombinera det kvantitativa med det kvalitativa.

Mer om mätning

På Winston vet vi hur viktigt det är att grunda vårt arbete på fakta. Därför satsar vi just nu extra på området mätning och analys. En följd av detta är att vi varannan vecka kommer att skriva om något inom detta område här på bloggen. Vi kommer framförallt traska längst skalan och förklara för- och nackdelar med de olika verktyg, och vad de kan användas till, med början om två veckor då vi tar upp Google Analytics. Vi kommer därefter behandla Crazy egg, enkäter, Usabilla, intervjuer och användbarhetstester.