Content first – Varför glömmer vi bort det?

2015.09.11


På Winston är vår arbetsprocess ett ständigt diskuterat ämne. Hur ska vi lägga upp arbetet så att det vi producerar blir så bra som möjligt? Ger en så bra användarupplevelse som möjligt, uppfyller våra kunders verksamhetsmål och effektmål och gör oss stolta och glada över det vi har åstadkommit?

Att prata process kan kännas tradigt... så denna omgång började vi med att granska våra projekt. Alla projekt har sina ups and downs... men vilka är dessa ups and downs egentligen? Finns det en gemensam nämnare någonstans? Vad vi kunde konstatera var att content, eller vi kan väl säga innehåll istället, är en av de största fallgroparna. Och samtidigt en av de största framgångarna om det behandlas väl. För över ett år sedan skrev jag här på Winstonbloggen ett inlägg om Språk och användbarhet där jag bland annat nämner vikten av att börja med innehåll tidigt och ger tips på hur man skapar användbart innehåll. Jag tänker här fortsätta på den tråden men med större fokus på innehållsarbetet som en del av ett projekt.

Identitet.

Vi behöver tidigt diskutera hur tilltal och tonalitet ska vara på en ny webbplats, utifrån ett användbarhetsperspektiv och utifrån ett varumärkesperspektiv. Dessa går hand i hand och det gäller allt innehåll – redaktionella texter via bilder, video till instruktioner och mikrocopy .

Att välja och granska bildmaterial sådär en vecka innan lansering gör att de som arbetar med grafisk form Utan innehåll skissar designers i blindo(våra Art Directors) inte har en chans att ta fram en design som ser till helheten. Kanske skulle det varit bättre för den digitala identiteten om man anlitat en fotograf som tagit bilder enbart för webben? Vi kan med bilder få användare att uppmärksamma visst innehåll och de är i högsta grad delaktiga i att skapa helhetsupplevelsen. Dessutom påverkar tillgången och kvalitet på bildmaterial hur det visuella konceptet behöver utformas, så detta kan inte göras lättvindigt.

Sen kommer vi till texter. Det gäller inte bara redaktionella texter i form av artiklar på långa textsidor och artiklar utan även så kallad mikrocopy, dvs. ordval på länkar, knappar och andra små formuleringar som instruerar och visar hur en webbplats ska användas. Såväl texter som mikrocopy ska ha ett konsekvent tilltal som mappar mot den framtoning och funktion man söker.

Så även innehåll skapar identitet. Därför behöver vi tidigt i ett projekt sätta ramarna för innehållet på webbplatsen. Helst innan en Interaktionsdesigner eller Formgivare ens har satt första strecket på papper.

Produktion.

Vad bra! Nu vet vi vilken känsla bilderna ska ha och vad det ska vara för typ av bilder. Vi vet även hur texter ska formuleras och vilken tonalitet de har. Men nu kan vi inte ligga på latsidan och vänta tills utvecklingen är klar. Innehållet behöver produceras! Ska vi lägga ner massor av tid (och pengar!) på att ta fram en webbplats kan vi inte skjuta produktionen av innehåll till den sista veckan. Det arbetet behöver påbörjas så fort som möjligt.

Varför? Jo för att innehåll påverkar designen (Som jag så fint skriver om i Språk och användbarhet). Men jag menar inte att allt innehåll ska vara klart innan design kan påbörjas. Bara att man börjar arbeta med det i samband med designen. Produktion av innehåll behöver vara en del av processen att ta fram en ny webbplats.

Likväl som kontinuerliga avstämningar mellan interaktionsdesign, grafisk form och utveckling är en förutsättning för att ett projekt ska rulla på bra, så behöver även avstämningar med innehållsproduktionen ske löpande. Inledningsvis kan en övergripande informationsstruktur tas fram tillsammans med en Interaktionsdesigner (vi är vana vid att strukturera innehåll). Men därefter ska innehåll börja produceras och kontinuerligt visas/stämmas av/lämnas över till designers och utvecklare för att hela projektet ska veta vad det är de bygger webbplatsen för. En webbplats utan innehåll är inget webbplats, det är bara ett skal.

Om innehållsarbete pågår fortlöpande under ett projekt kan:

  • en interaktionsdesigner anpassa interaktioner om nya informationsmängder tillkommer eller lösa andra funktioner annorlunda om det verkliga innehållet ter sig på ett oväntat sätt.
  • en formgivare ha riktigt innehåll i sina skisser och på så sätt designa själva innehållet snarare än att anpassa den grafiska formen till fiktivt innehåll.
  • en utvecklare använda sig av verkligt innehåll under utveckling och på så sätt se hur innehållet påverkar hur en lösning tas fram och flagga för resten av projektet om något behöver lösas på ett annat sätt.

Undviker överraskningar.

Anpassa designen efter innehålletIstället för att få alla överraskningar i slutet av ett projekt (då innehåll publiceras på den färdigutvecklade webbplatsen) så kan vi på detta sätt upptäcka fallgropar och hitta alternativa vägar tidigt när problem dyker upp.

Inför lanseringen av en ny webbplats är arbetet med innehåll massivt. Vi vet. Men det här kommer inte medföra en större arbetsbörda, bara en mer spridd sådan. Den som arbetar med innehållet blir också mer insatt och delaktig i projektet. Bara fördelar tycker vi :)!

Ett tätare samarbete mellan design, utveckling och innehållsproduktion kommer skapa en bättre slutprodukt. En webbplats vi alla kan vara stolta över!

Happy writing!