EQonomy – färgglada ekonomer

2015.09.18


Wise Group är en koncern som utvecklar specialistbolag inom HR och personal. 2014 bildade Wise affärsområdet EQonomy, som är specialiserat på rekrytering och konsultuthyrning av affärsorienterade ekonomer. Winston fick uppdraget att hjälpa till med ompositioneringen av varumärket för den svenska marknaden, samt ta fram en ny grafisk profil. Målet var att differentiera sig från den befintliga marknaden och fokusera på hantverket i att arbeta med människor och hantering av kompetens. Att lära känna både kunder och kandidater på den nivån att man kan bilda en förståelse för hur de skulle fungera tillsammans och nå bättre slutresultat.

Arbetet

Efter att ha satt oss in i kundens verksamhet och hur den fungerar (samt hur de vill att den ska fungera) tog vi fram en serie övningar som genomfördes i workshops tillsammans med kunden. Övningarna syftade dels till att få ut information, men också att ifrågasätta den information vi fick ut. Även om vi initialt sätter oss in i verksamheten så mycket det går, är det viktigt att samtidigt försöka bibehålla en extern infallsvinkel och känna när 'inifrån och ut tänket' börjar florera.

En av de stora utmaningarna är att lära sig förstå vad vår kund ser. Hur visualiserar hen sina värdeord? Vad betyder 'modern och stilren' i deras bransch? Därför var många av övningarna utformade på ett sätt som gjorde att man fick prata om specifika upplevelser gällande färg och form. Dels ur det egna perspektivet, men även hur det mappar mot en viss verksamhet eller bransch. Innan vi gick in på biten som hanterade EQonomys formspråk mer specifikt genomförde vi också associationsövningar som säkerställde en samsyn inom företaget.

Med ångan uppe arbetade vi fram personas och ledord för verksamheten. Dessa prioriterades var för sig, och korsades sedan för att se så verksamhetens målbild stämde överens med den målgrupp man talar till. Vi tittade på visuella referenser, både abstrakta och mer konkreta, för att bilda oss en uppfattning om kundens egen vision för varumärket.

Resultatet

De många individuella resultaten mynnade sedan ut i en övergripande moodboard för oss att ta vidare. Ett till synes spretigt resultat. Analysen visade dock att alla entiteter från workshopen lät sig sorteras i två kategorier. Även personas som är antingen kandidater eller kunder. Ur detta föddes konceptet 'Numbers & People – Ekonomen och ekonomins grå boxighet möter människokännedom och personlighet.'

Numbers

"Grå boxighet" illustreras med ett strikt ramverk, monokrom färgsättning, och avskalad typografi. Under arbetet var namnfrågan – vad det nya området skulle heta, öppen relativt länge och under researchen fastnade kunden för den italienska matematikern Luca Pacioli som sägs vara bokföringens fader. Luca Pacioli hämtade sin ideologi från Arkitekten Vitruvius och hans teorier för proportioner inom arkitektur – hans konstruktioner utgår från naturen och den mänskliga kroppens proportioner. Här fann vi ett släktskap med vårt koncept "Numbers & People" och vi tog fram en gridsystem baserad på 'Den Vitruvianske mannen'. Denna grid ligger till grund för alla appliceringar vi levererat.

People

I ett tidigt skede skissade vi med Jackson Pollocks Action Paintings och lät postmodernismen representera människan. Vi tog fram ett expressivt och färgstarkt mönster som illustration av den mänsklighet och dynamik man ser som unik för verksamheten. Genom att använda olika utsnitt av mönstret kan en mängd anpassningar tas fram. Både logotyp och material kan presenteras med unika uttryck men med en bibehållen identitet.