En mätbart bättre affär

2016.03.18

Allt kretsar kring verksamheten och användarna

Kärnan i det vi gör på Winston har alltid varit att utveckla kundens affär genom att möta de tilltänkta användarna. Att vi tar reda på mer om verksamhetens mål och användarnas mål vill jag dock inte riktigt säga är en del av vår arbetsprocess, utan istället vill jag se det som en förutsättning för att kunna genomföra ett projekt. Det är kanske hårklyveri… är det en förutsättning kommer det ju att behöva redas ut först, vilket på så sätt gör det till en del av processen… MEN att göra det som ett steg i en processbeskrivning tycker jag är missvisande. För allt kretsar kring användarna och verksamheten, det är inte en del som vi kan avhandla och sedan ta vidare till ett nästa steg. Vi behöver arbeta med det aktivt under hela projektet.

Utmana hypoteser

Utgår vi från användarnas mål och behov i våra lösningsförslag, för att åstadkomma önskade effekter, kommer vi ha en bra första hypotes. Men utmanar vi inte hypotesen är det bara just det, en hypotes. Vi vet inte om den fungerar på riktigt i den verkliga användningssituationen. Då kanske ni tänker ”Jaha, men du är ju Interaktionsdesigner. Det är väl ändå ditt jobb att veta vad som fungerar och vad som inte fungerar?”. Jag har hört kunder säga detta otaliga gånger… och jo, ja, förvisso. Utifrån en given kontext, användarnas mål och drivkrafter så kan jag som Interaktionsdesigner forma användbara lösningar för den specifika situationen. De kunskaper och den erfarenhet vi som Interaktionsdesigners har gör att vi kan ta fram flöden och interaktioner som är användbara i större utsträckning än många andra som inte jobbar med detta dagligen.

Men trots erfarenhet kan det som har fungerat utmärkt i en situation visa sig fungera uruselt i en annan. Att komma till den insikten är en del av vad det innebär att vara Interaktionsdesigner. Jag vet inte vem som sa det först men i min UX-värld är best practice bara genomsnitt och genvägar. Även om en lösning fungerar i nio fall av tio, vad är det som säger att just ditt fall inte är det där tionde fallet där lösningen blir en riktig flopp?

Ett kontinuerligt arbete

Förmågan att forma hypoteser, och sedan utveckla dem, är inget nytt. Att testa hypoteser under projektets gång är inte heller det något banbrytande. Allt fler organisationer inser dessutom vikten av att ha användarna som utgångspunkt, så vi är helt klart på rätt väg. Men det räcker inte. Även om vi inledningsvis reder ut vilka effektmål verksamheten har, och vilka mål användarna har i koppling till dessa effektmål, så är det inte klart där. Allt vi gör ska stämmas av mot denna kärna, denna förutsättning, denna utgångspunkt. Alla beslut som tas under ett projekt ska baseras på att vi ska uppnå den där uppsatta effekten. Hypoteser om hur vi möter användarnas mål ska utmanas genom olika former av mätning för att säkerställa att vi verkligen gör något som möter användarnas behov och som kommer åstadkomma det vi vill. Genom att iterativt 1. Formulera en hypotes > 2. Utveckla och designa > 3. Mäta och utvärdera under hela vår arbetsprocess, och även löpande efter lansering,  arbetar vi fram en lösning som är mätbart bättre än den tidigare.

Det är så vi lyckas. Det är så vi skapar mätbart bättre affärer.

Med ett iterativt arbete skapar vi mätbart bättre lösningar