Arkitektur 100

2017.01.24

För att sharing is caring och livet är för kort för att inte dela med sig o.s.v. Det är kul när saker funkar. Tåget kommer i tid, man har batteri i telefonen, dagislämningen går över förväntan, kaffekannan är inte tom när man kommer till jobbet. Sånt är kul. Speciellt det där med kaffekannan! Eller kanske när en workshop faktiskt levererar svar och bra underlag till en uppsättning ganska svävande frågeställningar. Bara en sån sak. Kul!
 
Ibland har vi sådana workshops. Förra året hade vi en med nystartade SOKstiftelsen (eller Scenkonstens Omställnings- och Karriärväxlingsstiftelse). Vi jobbade tillsammans för att ta fram strategi, visuell identitet och webbplats. SOKstiftelsen är en ersättare till PISA-förordningen som tidigare erbjudit vissa konstnärliga yrkesgrupper en tidigare pensionsålder. Winston har tidigare jobbat med temat omställning i form av Trygghetsråden TRS och TSL. Detta medförde att vi faktiskt var lite upplysta, och fick en bra förutsättning att komma in tidigt i projektet och tillföra nytta i form av ’Moderator med både utifrånperspektiv och viss inblick’. (Kan man säga så? Klart man kan!)
 
Initialt drev vi workshops kring existensberättigande, paketering av erbjudande och hela den saftiga biten. Vi tog fram mål- och användargrupper. Baserat på deras behov gjorde vi också en effektkartläggning. En av SOKstiftelsens största utmaningar är att deras målgrupper (dansare, sångare, musiker, musikalarbetare etc.) identifierar sig själva med vad de gör i större utsträckning än många andra yrkesgrupper. Så för många betyder att lägga av/omställa sig även att överge en passion. Detta kan medföra att man ofta möter SOKstiftelsen i en känslosam period i livet.
 
Med detta i åtanke, var det dags för oss att snickra ihop en varumärkesworkshop för att definiera SOKstiftelsens mjukare värden. Vi baserade workshopen på två saker:
 
1. Hitta och definiera förväntningar på varumärket
2. Hitta och definiera känslor och värderingar
 
Vi satte ihop en serie övningar för att leta svar på våra frågor. Konkreta övningar kring målgrupper och personas hjälpte oss att förstå vad som är viktigt i en första kontakt och vilka förväntningar som kan finnas på SOKstiftelsen. De mer ’påtagliga’ övningarna ligger alltid först på agendan. Ett utmärkt sätt att mjuka upp deltagarna samtidigt de fortfarande kan prata ’sitt eget lingo’. 
 
För att nå ett steg djupare tog vi sedan fram Arkitektur 100. En något mer abstrakt övning där vi låter arkitekturens olika uttryck stå som metafor för upplevelsen av verksamheten. Varför arkitektur? Varför inte snabba bilar eller kramgoa hundar? Vi kände att arkitekturen täcker ett bredare spektrum av kombinationer mellan, form, färg, material, textur, dimension. Från ett ljusrosa balkongräcke på Villa Villekulla till Tadao Andos storslagna minimalism i Lee Ufan tapetserade vi upp en hel vägg med 100 olika bilder på hus, kojor, trailers, arenor o.s.v.

Uppgiften för våra workshopdeltagare var enkel: Identifiera arkitektur som mappar mot:
 
1. Hur ska SOK upplevas.
2. Hur ska SOK inte upplevas. 
 
Enda förbehållet de fick var att fokusera svaren kring relevans snarare än personlig preferens. Med 1 beskrivande ord för varje vald bild hade vi snart samlat på oss en hel del information och kunde föra en diskussion om de känslor och värderingar som låg högt upp i priolistan. Fråga 2: ’Hur ska SOK inte upplevas’ gick vi aldrig djupare med. Den är mest med för att validera att svaren inte blir motsägelsefulla. Vi fortsatte med en prioritering av de viktigaste nyvunna värdeorden gentemot prioriterade mål- och användargrupper.

Väl hemma med allt material var det dags för oss att klustra och leta mönster. Ofta svarar någon konkret övning mot samma frågeställning som någon av de mer abstrakta. Små minifällor för att validera ett konsekvent tänk i olika kontexter. (I det här fallet kunde vi mappa våra tidigare framtagna personas behov och förväntningar mot prioriteringen av värdeord i slutet av Arkitektur 100). Ur de beskrivande orden kunde vi ganska snabbt urskilja tre tydliga kategorier. Vilka bilder orden relaterade till hjälpte oss att bilda en uppfattning om kundens sätt att förhålla sig till tidigare nämnda attribut. (Färg form etc.) 

Arkitektur 100 var ju bara en liten slice av en större tårta, och inte på något sätt heltäckande. Vi lär justera och putsa vidare på den beroende på vilka initiala frågeställningar vi känner att vi behöver svar på. Men den lär säkert användas igen.