Vanor och konventioner på webben

2017.03.21

Något som vi alltid stöter på som UX-Designers är olika beteendemönster och vanor hos våra användare. Alla har dem - och säkert du som läsare med. Ofta så låter vi våra vanor styra hur vi interagerar med en webbplats, produkt eller tjänst. När vi designar om en tjänst eller webbplats så försöker vi alltid att ta användarnas vanor och de rådande konventioner dessa är baserade på i beaktning. Men ibland är det faktiskt rätt att ta ett kliv åt sidan från den upptrampade stigen, men när, hur och varför? Låt oss ta en närmare titt på detta tillsammans!

Vanor

Våra vanor kan vara kraftfulla och snabbt hjälpa oss som användare att hitta det vi söker och nå våra mål. Ifall vi till exempel är återkommande besökare på en webbplats och ofta utför liknande uppgifter där vet vi hur saker och ting beter sig och kan utföra dessa uppgifter nästan per automatik. Många av våra vanor överlappar även på andra webbplatser då webben på många håll tenderar att se likadan ut. Det finns nämligen många etablerade konventioner som ständigt återkommer – så som att loggan leder till startsidan, navigationen är i form av en hamburgare (eller varmkorv enligt somliga) eller att varukorgen är placerad längst upp till höger.

Det säger sig självt varför det kan vara en god idé att respektera användarnas vanor och låta dessa influera designlösningarna. Men ibland så är detta något av en fälla. Kanske är vanorna baserade på föråldrade interaktioner, eller så kanske det är så att det som fungerar bra för andras användare helt enkelt inte fungerar för dina. Det handlar inte om att aldrig gå emot invanda beteenden, tricket är att göra det på ett sätt som inte lämnar användarna onödigt förvirrade och osäkra – och att vara beredd på hur det kan påverka deras upplevelse på kort sikt och på lång sikt.

När vi skapar något nytt

När vi designar om en webbplats eller tjänst så kan det medföra att användarna ställs inför något nytt och främmande. Som de vanemänniskor de ofta är så kan det nya reflexmässigt uppfattas som en försämring (se backlashen varje gång Facebook uppdaterar sin design). Ibland går det ändå att ta hänsyn till de gamla vanorna eller på annat sätt stödja användarnas övergång från det gamla till det nya. Kanske går det att återanvända element eller formspråk ifrån den tidigare designen för att öka igenkänningen (påminner något om hur det var förut kanske det beter sig likadant?). Skiljer sig den nya designen mycket från den gamla finns också möjlighet att använda sig av onboarding. Ju mindre annorlunda och främmande förändringen upplevs, desto mer bekväm blir övergången för användarna.

Oavsett vad så är det viktigt att vara beredd på att alla större förändringar ofta bidrar till förvirring och osäkerhet inledningsvis – och det är faktiskt helt OK! Ifall det är en bra och välgrundad förändring som genomförts behöver användarna oftast bara tid att anpassa sig och bilda nya vanor. När de gjort detta så är det förhoppningsvis få som ens tänker på hur allting såg ut och betedde sig tidigare.

Dock så är det viktigt att faktiskt ge användarna den tid som krävs för att anpassa sig. Det kan exempelvis vara ett misstag att genomföra kvalitativa intervjuer med användare som inte hunnit bekanta sig med det nya och kanske fortfarande är lite förvirrade och osäkra. Deras input kan absolut vara viktig ändå, men följ gärna upp med intervjuer eller dylikt längre fram och jämför resultatet, jag lovar att det oftast är stor skillnad!

Att utmana konventioner

Nu när vi pratat om att utmana vanor, hur funkar det med de rådande konventionerna då? Varför ska vi inte göra som alla andra? ”Best practice” är väl ändå bäst av en anledning? Även här så är det viktigt att våga ta ett steg till och utmana oss själva. I och med att nya enheter kommer och går och olika tjänster tänjer på gränserna så finns det alltid nya användningsmönster att beakta och det finns inget som säger att något som fungerar bra för andra fungerar lika bra för dina användare – det beror helt på deras behov och mål.

Ett exempel är placeringen av navigationen i toppen på en webbplats. Detta har länge varit så nära en branschstandard och ”best practice” som möjligt. Men samtidigt ser vi en stor ökning av användandet av så kallade ”Phablets” (mellantinget mellan en smartphone och en tablet) vilket innebär att användare får allt svårare att nå upp med tummen till en meny placerad längst upp. Så har du en webbplats eller tjänst med många mobila användare så kanske är det dags att tänka om kring även den konventionen.

Alla konventioner förtjänar att konstant utmanas och omvärderas – även de som verkar helt bergfasta. Om du för fem-tio år sen skulle frågat olika användare hur spara-ikonen såg ut så skulle de flesta ha svarat att den ser ut som en diskett. Men ”dagens ungdom” har aldrig ens sett en diskett – den konventionen har tappat sitt värde. På mer än ett sätt. Idag så har vi allt som oftast inte ens en ikon för att spara något – allting auto-sparas till molnet automagiskt utan att vi ens behöver tänka på det. Så sett över tid så tenderar ingen konvention att hålla sig relevant. Det är mer en fråga om när det är dags att frångå dem än om.

Så, för att sammanfatta: det är viktigt att ta användarnas vanor i beaktning när vi designar webbplatser och tjänster. Det är också viktigt att förstå och förutse användarnas reaktioner när dessa vanor utmanas. Många av vanorna som användare skapar är baserade på de just nu rådande konventionerna. Ibland är det bara sunt att respektera och följa dessa – men ibland är det rätt att frångå dem ifall det finns ett bra skäl att göra det eller ifall tiden är mogen för något nytt. Vem vet – kanske det blir du eller ditt företag som banar vägen för helt nya konventioner och vanor för era användare?