Starka användarupplevelser som hjälper dig att göra mätbart bättre affärer

En genomtänkt användarupplevelse är A och O för oss på Winston. Det är så vi stärker kundens varumärke, ökar affärsnyttan och skapar användarnytta både på kort och lång sikt.

För att lyckas med detta så utgår vi alltid från den verklighet som både våra kunder och användarna lever i. När vi på Winston utvecklar en tjänst eller en produkt lägger vi stor kraft på att sätta oss in i och förstå kundens verksamhet och affär. Lika mycket kraft, tid och engagemang lägger vi på att undersöka användarnas behov, önskemål och beteenden.

Då kan vi ta fram en lösning som gör skillnad, som är intuitiv och som kommunicerar rätt budskap till rätt mottagare. När användarens och kundens önskemål sammanfaller blir lösningen en investering, inte en kostnad. Resultatet blir nöjda användare och mätbart bättre affärer.

Men verkligheten är inte en engångshändelse. Omvärlden förändras snabbt – nya beteenden, trender och mönster dyker upp regelbundet. Vi arbetar därför löpande med att förbättra tjänsten eller produkten och söker efter nya insikter kring användarna och omvärlden. Allt för att kontinuerligt hitta nya möjligheter att öka både affärsnyttan och användarnyttan – och förbli mätbart bättre.