Bättre användarupplevelse på skolverket.se

2015.03.27

En responsiv webbplats med effektiv navigation i alla enheter, bättre interaktion och en mer enhetlig användarupplevelse.
Det är resultatet av det arbete som Winston påbörjade tillsammans med Skolverket hösten 2013, och som i dagarna resulterat i en uppdaterad version av skolverket.se. Utgångspunkten var att befintlig webbplats skulle göras responsiv utan ingrepp i dagens innehåll och struktur.  
– Arbetet inleddes med att vi på Winston tittade på besöksstatistiken, för att ta fram en roadmap för vårt arbete, säger Winstons interaktionsdesigner Frida Morberg.
Exempel på frågeställningar: Hur ser det mobila beteendet ut hos besökarna? Vilken information vill de ha och när? Vilka skärmstorlekar har de? Hur och när använder de sökfunktionen och vad söker de efter? Hur hittar besökarna till skolverket.se och hur många kommer via sociala kanaler som Facebook?
– Utifrån detta tog vi fram rekommendationer för en arbetsprocess för det fortsatta arbetet. Resultatet blev en webbplats som mycket bättre svarar upp mot besökarnas behov.