Brandverket.se - Ny webbplats lanserad

2013.05.16

Winston har i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria skapat en webbplats kring Brandförsäkringsverkets mångåriga historia.

På webbplatsen presenteras stiftelsens ändamål och arkivsamlingar, och här finns artiklar som skildrar Brandförsäkringsverket genom åren.

Brandförsäkringsverket var ett av Sveriges allra äldsta försäkringsbolag när det efter 227 år gick i frivillig likvidation 2008. Under sina verksamhetsår har Brandförsäkringsverket samlat ett av landets finaste arkiv över de egendomar som försäkrades – bruk, gods, lantbruk, kyrkor, industrier och många andra objekt. Detta finns detaljerat beskrivet och ibland illustrerat. Dessa arkiv förvaltas nu av en stiftelse, Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning.

Besök webbplatsen!