Databas med fredsdoktriner och analyser för Challenges Forum

2012.09.04

Winston arbetar med att utforma ett sätt för Challenges Forum att bygga upp en lösenordsskyddad databas i EPiServer med fredsdoktriner samt analyser. En arbetsgrupp från tre kontinenter ska i första skedet lägga upp doktriner samt göra utdrag ur dessa för att göra analyser. Arbetsgruppen kommer sedan diskutera och kommentera analyserna med övriga partners från hela 19 länder fördelade på sex kontinenter. I framtiden ska databasen integreras med den nya framtida webbplatsen som då blir publik.

Läs mer på www.challengesforum.org