GS1 Sweden i ny responsiv kostym

2013.09.06

Utifrån en ny varumärkes- och kommunikationsplattform som Winston varit delaktig i att ta fram, inleddes ett arbete med att ta fram strategi och koncept för hur GS1 Sweden framåt ska arbeta med sin webbplats. Den stora utmaningen och ett viktigt övergripande mål har varit att beskriva och förklara den nytta och de möjligheter som användandet av GS1-systemet medför. Att visualisera, förenkla och förtydliga så att de målgrupper som inte är experter inom området enkelt kan skapa sig en uppfattning och lätt komma igång. Samtidigt ska webbplatsen fungera som ett uppslagsverk för den som är mer insatt och som söker mer specifik information.

Den nya responsiva webbplatsen är implementerad i EPiServer 7.