Lättare att hitta på omgjord sjukvårdssajt

2017.06.29

Winston har fått i uppdrag att ta fram både en ny navigationsstruktur och en ny redaktionell strategi för sajten RocheOnline, som drivs av läkemedelsföretaget Roche och som vänder sig till sjukvårdspersonal. Målet är att det ska bli enklare för användarna att hitta den information de söker.

Winstons arbete innefattar bland annat ett onlinetest, för att få in användarnas synpunkter och önskemål om webbplatsens framtida struktur.

– A och O är att vi lyckas sätta oss in i sjukvårdspersonalens vardag och preferenser, och matcha detta mot Roches produkter, tjänster och mål med webbplatsen, säger Love Larsson, UX-designer på Winston.