Ny lansering - Öppna jämförelser för Hälso- och sjukvården

2012.12.07

Nu har Öppna Jämförelser för Hälso- och sjukvården lanserats på Socialstyrelsen webbplats.

Med hjälp av Öppna jämförelser kan man jämföra kvaliteten inom hälso- och sjukvård i hela Sverige. Öppna jämförelser ger insyn och bidrar till lärande, uppföljning och förbättring inom hälso- och sjukvård. Målgruppen är främst professionen inom landstinget, enhetschefer och politiker.

Vårt uppdrag har varit att tillsammans med Socialstyrelsen kartlägga, definiera och prioritera krav och flöden, arbeta fram användarkonceptet och detaljera interaktion och design. Lösningen är gjord i Sharepoint med specialanpassade moduler för att kunna rita ut diagrammen.

Prova att jämföra