Ny stationssajt inspirerar

2015.05.26

Inspiration och information. Det var de två övergripande syftena när Jernhusen lanserade sin nya webbplats www.dinstation.se i april 2015.

– Den gamla sidan upplevdes som irrelevant, omodern och oinspirerande. Resenärerna saknade relevant reseinformation och kontaktuppgifterna var svåra att tolka. Samtidigt visade en enkätanalys från 2013 att de specifika stationssidorna är populärast på www.jernhusen.se, säger Jessica Rosberg, produktionsledare på Winston.

Winston fick därför förra våren uppdraget att göra om de befintliga stationssidorna. De nya sidorna ska underlätta för resenärerna att hitta relevant reseinformation för den aktuella stationen och inspirera till att handla och äta.

– Det fanns flera utmaningar i uppdraget. Målgrupperna skiljer sig en hel del från varandra – sidan vänder sig både till den dagliga pendlaren, till fritidsresenären och till stationens hyresgäster, som vill kunna visa sina öppettider och erbjudanden. En annan utmaning var att Jernhusen har flera olika typer av stationer med en varierad mängd information – från de största stationerna med sina minigallerior till små vänthallar.

Lösningen blev en responsiv webbplats, som på ett tydligt och enkelt sätt leder besökaren till rätt station.

– Utvecklingen har skett i nära samarbete med kunden. Vi har också haft stor hjälp av enkätanalysen, vars fritextsvar har visat vad besökaren är mest intresserad av, säger Jessica Rosberg.

Sedan lanseringen har arbetet med webbplatsen fortsatt. Tillsammans med Jernhusen har Winston tagit fram en plan för kontinuerlig uppföljning av användarbeteenden.

– Med hjälp av webbstatistik, till exempel Google Analytics, följer vi upp hur webbplatsen motsvarar de uppsatta effektmålen. Det kommer att ligga till grund för att fortsätta skapa en ännu bättre användarupplevelse, säger Frida Morberg, interaktionsdesigner på Winston.