Ny webb förenklar för medlemmar

2015.05.13

Medlemmar, potentiella medlemmar och arbetsgivare. Det är tre målgrupper som skiljer sig en del åt och som samtliga är viktiga när Winston bygger en ny webbplats för Lärarnas A-kassa – Sveriges största a-kassa för lärarare.

– Därför är det oerhört viktigt att utgå från användarna redan från början: vilka är de, vilka är deras drivkrafter, vad söker de? Detta ingår i den inventering och den analys som är centrala i vår förstudie, säger Winstons projektledare Manfred Micaux.

Arbetet med den nya, responsiva webbplatsen sker i tre faser – förstudie, genomförande och förvaltning. Målet med den nya webbplatsen är att samtliga målgrupper enkelt ska hitta rätt information och att de som vill bli medlemmar ska kunna bli det snabbt och enkelt.

– Samtidigt måste vi självklart utgå från hur Lärarnas A-kassa vill att besökarna ska agera. Arbetet sker därför i nära samverkan med kunden redan under förstudien, fortsätter Manfred Micaux.

– Det känns tryggt att lämna över uppdraget till Winston. Deras konsulter förstår hur vi tänker, är effektiva och levererar alltid även när tidsramarna är snäva, säger Stephanie Rasmusson på Lärarnas A-kassa.