Så fungerar svenska skolan

2015.02.02

En del i Skolverkets uppdrag är att informera nyanlända föräldrar från andra länder om hur den svenska skolan fungerar. För att göra detta på ett lättillgängligt sätt vände sig Skolverket till Winston. Uppdraget var att ta fram en responsiv webbplats på sex olika språk.

Den största utmaningen var att tillmötesgå två typer av användare med väldigt olika behov. Å ena sidan föräldrarna, som enkelt ska kunna ta till sig informationen på sitt eget språk, å andra sidan syokonsulenterna, som ska vägleda föräldrar och elever.

För att åstadkomma en webbplats med tydlig användanytta för båda grupperna jobbade Winston tätt med Skolverket i alla delar av koncept-, design- och utvecklingsarbetet. Resultatet blev en webbplats med fokus på innehåll, som är ett bra hjälpmedel för alla som vill lära sig mer om den svenska skolan.