Samarbete nyckeln när Jernhusen fick ny webbplats

2017.06.22

Prestigelöshet, öppenhet och en kund som var tillåtande under hela processen. Det var några av framgångsfaktorerna när Winston och designbyrån Söderhavet tog fram en ny, flexibel webbplats för det statliga fastighetsbolaget Jernhusen. Söderhavet svarade för struktur och design, medan Winston fick förtroendet att utveckla sajten: projektledning, gränssnittsutveckling och systemutveckling.

– Eftersom alla tre parter var delaktiga i hela processen var det extra viktigt med täta avstämningar, både under förstudien, konceptfasen och detaljeringsprocessen. När projektet lämnades över till oss drev vi planeringen och utvecklingen, och tog fram html och stilmallar som stämdes av löpande med kunden, säger Fredrik Lundberg, projektledare på Winston.

Söderhavet och Winston levererade en webbplats, som bygger på en blocklösning i EPiServer och som gör det möjligt för Jernhusen att skapa ett flexibelt innehåll. Och resultatet levde upp till allas förväntningar.

– Winston har gjort ett väldigt bra jobb med att strukturera upp hur arbetsgången ska gå till och vem som ansvarar för vad. Det är imponerande, inte minst med tanke på att Winston suttit i en position där de är ”tvåa på bollen” efter en designbyrå, säger Daniel Boije på Jernhusen.