Skolverket lanserar webbplats om svenska skolan för nyanlända

2015.02.02

En del i Skolverkets uppdrag är att informera nyanlända familjer från andra länder om hur den svenska skolan fungerar. För att göra detta på ett lättillgängligt sätt vände sig Skolverket till Winston. Uppdraget var att ta fram en webbplats på sex olika språk.

Winston jobbade tätt med Skolverket i alla delar av koncept-, design- och utvecklingsarbetet. Den största utmaningen var att tillmötesgå två typer av användare med olika behov. Å ena sidan föräldrarna, som enkelt ska kunna ta till sig informationen på sitt eget språk, å andra sidan den skolpersonal som ska vägleda föräldrar och elever.