Skrivtolkning på distans

2012.08.07

Winston utvecklar interaktion och design för en tjänst som heter Skrivtolken.se. Skrivtolkning på distans är ett kostnadseffektivt sätt att producera realtidstextning. Projektet bottnar i en tävling som heter "Underlätta vardagen för personer med dövblindhet" som vanns av Raftech och som finansieras av PTS. Winston jobbar i nära samarbete med Osolo som i sin tur står för delar av den tekniska utvecklingen.