Surfa Lugnt stöttar föräldrar på nätet

2016.09.22

Vad gör barnen ute på nätet? Många föräldrar är oroliga och har dåliga kunskaper om barn och ungas vardag på webben. Därför startades 2005 det nationella initiativet Surfa Lugnt med syfte att bejaka det positiva i ungas liv på nätet men också sprida kunskap om fallgroparna på internet, till exempel e-mobbning och integritetsfrågor. Bakom Surfa Lugnt står bland annat BRIS, Fryshuset och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Surfa Lugnt kommunicerar huvudsakligen via sin webbplats, som inte har utvecklats sedan den byggdes 2008. Därför gör nu webbyråerna Wize och Winston gemensam sak och skapar en ny, modern webbplats. 

– Det finns ett stort behov av en mer genomtänkt struktur och navigation, den nuvarande sidan är ett lapptäcke med många lösa trådar. Den nya sajten blir också vuxnare i sitt uttryck – även om det handlar om barn, så är ju målgruppen föräldrar och lärare, säger Jessica Rosberg, produktionsledare på Winston.

Winston står för interaktionsdesign och form medan Wize svarar för tekniken. Och Kristina Axén Olin, ordförande för Surfa Lugnt, är glad över att det blev just de byråerna som tar fram den nya sajten, som ett pro bono-projekt.

– Vi sökte någon som kunde hjälpa oss och förstår vår verksamhet, och detta samarbete var en riktig lyckträff. Surfa Lugnt är ett samarbete mellan näringsliv och myndigheter där Wize och Winston hade jättebra erfarenheter av liknande projekt.

Nya surfalugnt.se blir en responsiv webbplats i Wordpress, som beräknas lanseras före jul.