Winston bygger ny webb för Din Kurs Sverige

2016.06.21

Winston har fått i uppdrag att bygga en ny webbplats för Din Kurs Sverige, som tillhandahåller onlinetjänster för administration av kurser och events. Omgörningen innefattar även den övergripande grafiska profilen. Varken webbplatsen eller den grafiska profilen har uppdaterats på tio år så uppdraget innebär en total översyn. Företagets tjänster är oförändrade men den nya webbplatsen ska göra det enklare för både kunder och administratörer på Din Kurs Sverige.

Arbetet inleds med en analys av innehåll, struktur, funktionalitet, effektmål och målgrupper. Tillsammans med Din Kurs Sverige tar Winston fram förslag på vilka sidor som behöver tas fram inför ombyggnaden av sajten. Slutsatserna sammanfattar Winston i en presentation som innefattar webbplatsens inriktning, affärsmål och önskad användarupplevelse. Därefter vidtar koncept- och produktionsfasen, som även innefattar den grafiska profilen – Winston tar fram designförslag på såväl utvalda trycksaker som webbplatsens ramverk.