Winston bygger sajt för Svenska Reseterminaler

2016.01.11

Svenska Reseterminaler, ett helägt dotterbolag till Jernhusen, gav Winston i uppdrag att ta fram en responsiv webbplats. Målet är att förtydliga och lyfta fram Svenska Reseterminaler som en eftertraktad samarbetspartner, som förenklar arbetet för trafikföretagen och stationernas fastighetsägare.

– Vårt uppdrag innefattade projektledning, idéarbete, interaktionsdesign, grafisk formgivning, gränssnittsutveckling och systemutveckling samt tester och lansering, säger Fredrik Lundberg, projektledare på Winston.

Den stora utmaningen var att få trafikföretagen och fastighetsägarna att förstå att Svenska Reseterminaler är konkurrensneutrala och har en samordnande roll i branschen, trots att företaget är helägt av Jernhusen. Winstons lösning blev en enkel, tydlig och lättnavigerad webbplats med tydliga kontaktpersoner.

– Sajten förtydligar Svenska Reseterminalers roll och lyfter fram ett tydligt erbjudande. Den ligger dessutom på en egen domän, för att inte förväxlas med Jernhusen, säger Fredrik.