Winston formger Skolverkets webbar

2012.06.11

Winston har fått förtroendet att svara för grafisk formgivning av Skolverkets webbplatser. Uppdraget har tilldelats genom offentlig upphandling och sträcker sig till och med 30 juni 2013, med möjlighet till förlängning.

Skolverket har under våren upphandlat grafisk formgivning av webbplatserna Skolverket.se,Utbildningsinfo.se samt sitt intranät. Ramavtal har skrivits med en leverantör, och valet föll på Winston i hård konkurrens med elva andra byråer. Vår erfarenhet av att arbeta både med myndigheter med komplicerade informationsstrukturer och med utbildningssektorn gör att vi känner oss väl förberedda för uppdraget. Vi vann uppdraget i första hand för våra goda referenser och våra arbetsprover, där vi fick högsta betyg. Vi var inte billigast men inte heller dyrast. Det känns bra när den upphandlande myndigheten prioriterar kvalitet och inte bara tittar på priset. Det sätter press på oss att verkligen göra ett bra jobb - och det är enbart positivt!