Winston ger stöd åt IT-center i Burkina Faso

2013.12.12

Winston har i år valt att sponsra utvecklingen av ett IT-center i Nakamtenga i Burkina Faso. IT-centrets verksamhet ligger på sätt och vis nära vår egen verksamhet. Det som skiljer är att centret har helt andra målgrupper - barn till analfabeter. Genom vårt bidrag hoppas vi på att kunna hjälpa till med att tillgängliggöra kunskap och skapa nya kommunikationsmöjligheter för framför allt barnen i Nakamtenga.

Vi har en löpande dialog med Yennenga Progress och vill sprida budskapet vidare i syfte att hitta fler engagerade finansiärer. Nyfiken på att hjälpa till du med – läs mer om projektet här!