Winston gör förstudie för Rikshems nya webb

2016.06.13

Winston har fått i uppdrag att göra en förstudie för Rikshem, ett av Sveriges största bostadsbolag. Arbetet innebär en inventering och analys av de behov och krav som finns för Rikshems framtida webbplats.

– Rikshem har över 26 000 bostäder, äldreboenden och studentbostäder i hela landet. Sedan företaget, som ägs av Fjärde AP-fonden och AMF, grundades 2010 har fastighetsvärdet flerdubblats, medan webbplatsen och mobilapparna inte har hunnit växa i samma takt. Därför har de vänt sig till oss för att kartlägga behoven, idag och i framtiden.

– Vi ser fram emot att påbörja arbetet med förstudien för nya rikshem.se och att få ta ett stort steg framåt i vår digitala närvaro tillsammans med Winston, säger Jennie Wolmestad, kommunikationschef på Rikshem.

Förstudien innefattar bland annat definition av webbplatsens syfte och mål, sammanställning av användarnas krav och behov, beskrivning av prioriterade flöden och funktioner samt koncept för struktur, navigation, interaktion, användarupplevelse och grafiskt formspråk. När förstudien är avslutad vidtar konceptuellt arbete och utveckling av den nya webbplatsen.