Winston moderniserar Strömbergs tjänster

2014.06.09

Strömbergs erbjuder effektiva lösningar för kommunikation, lagerhantering och distribution. Vi har fått förtroendet att hjälpa Strömberg med att förbättra och förädla några av deras digitala tjänster.

Resultatet ska ligga som grund för ett större internt arbete. Målet är att tjänsterna successivt ska moderniseras för att ytterligare stärka företagets varumärke, öka nyttan och förbättra upplevelsen för Strömbergs kunder.

Vi ser mycket fram emot samarbetet och hälsar Strömberg välkomna som kunder!