Winston sponsrar uppmärksammat IT-center

2015.03.25

Yennenga Progress IT-center i Nakamtenga, Burkina Faso, som sedan två år sponsras av Winston har nu också väckt uppmärksamhet i huvudstaden Ouagadougou.
– Det var ledningen från en privat förskola som besökte centret och uppskattade pedagogiken och undervisningen med datorer – särskilt då de program som IT-centret själva har utvecklat och som är anpassat till barnens nivåer och omgivning så att de känner igen sig i bilder och ord, säger Fredrik Lundberg på Winston.
IT-centret i Nakamtenga har en något annorlunda målgrupp än den som Winston möter till vardags: barn till analfabeter. På centret finns en sal med ett tjugotal datorer. Där får alla barn i Yennenga Progress förskolegrupper och grundskoleklasser lära sig det grundläggande användandet av datorer, vilket ökar barnens möjligheter att klara sig i skolan. Detta är en möjlighet som väldigt få barn har i Burkina Faso.
– Genom vårt bidrag hoppas vi kunna hjälpa till med att tillgängliggöra kunskap och skapa nya kommunikationsmöjligheter för framför allt barnen, men i förlängningen alla i Nakamtenga, säger Fredrik.