Winston utvecklar Jernhusen på webben

2012.11.12

Winston har, i konkurrens med fem andra byråer, fått uppdraget att utveckla och förvalta Jernhusens webbplats det kommande året. Uppdraget innefattar även konceptutveckling för övriga digitala kanaler.

– Vi valde Winston eftersom vi ville ha en digital partner med strategiska kunskaper. Vi ville ha en partner, som har ett bra strategiskt kunnande inom webb och sociala medier. Och där hade Winston bästa kompetensen av de byråer som lämnade in anbud, säger Daniel Boije, kommunikatör digitala kanaler på Jernhusen.

Alla byråer bjöds in till en pitch och Winstons förslag var både konkret och genomförbart, menar Daniel Boije:

– Detta, i kombination med att de har tydliga och väl utvecklade arbetsprocesser, gjorde att valet föll på Winston.