Du är här: Hem > Uppdrag >

Energimyndigheten – Solelportalen

Energimyndigheten arbetar på uppdrag av regeringen och har en helhetsbild över tillförsel och användning av energi i samhället. Myndigheten ska arbeta för ett hållbart energisystem som är tryggt, konkurrenskraftigt och med låg negativ påverkan på hälsa, miljö och klimat.

Som ett led i det här arbetet ville Energimyndigheten samla information om solenergi att förmedla till allmänheten. Deras önskemål var att skapa en portal med en tydlig identitet, där villaägare och fastighetsägare vägleds genom olika steg i processen att skaffa solceller till sitt hus eller sin fastighet.

Winston fick, tillsammans med teknikföretaget Precio Fishbone, i uppdrag att ta fram identitet och lösningsförslag till det som kom att kallas för Solelportalen. Kraven från Energimyndigheten var att:

  • Portalen skulle placeras i den befintliga strukturen på Energimyndighetens webbplats.
  • Den skulle vara nåbar från en självständig adress, solelportalen.se
  • Den skulle ha egen grafisk identitet och ett eget kommunikationsspråk.

Så arbetade vi

För att nå optimalt resultat och för en smidig process arbetade Winston nära både Precio Fishbone och Energimyndigheten. Tillsammans avgjorde vi vilka befintliga sidtyper som kunde användas och vilka ytor som kunde utvecklas för att bidra till portalens självständighet.

Vi inledde med ett insiktsarbete tillsammans med Energimyndigheten och Precio Fishbone. Detta skedde i form av arbetsmöten och workshops med målet att skapa samsyn om behov, önskade effekter och vilka ramar vi hade att förhålla oss till.

En av utmaningarna i projektet var att få besökaren att förstå att det finns information om samtliga steg i beslutsprocessen – från nyfikenhet och intresse till färdig installation, och även nedmontering av solpaneler. En annan utmaning var att hitta lämpliga sätt att applicera en egen identitet på portalen utan att tappa bort Energimyndighetens identitet som avsändare.

Vi arbetade fram ett koncept som bestod av tre delar: en förändring av färgpaletten på portalens olika kommunikationsytor, ett tillägg i form av en guide som följer med besökaren på olika sidor och till sist ett illustrationsmanér som bar portalens identitet genom kommunikationen.

Energimyndighetens färgpalett har ett stort antal sekundära färger i den grafiska profilen. Valet av grundfärg för Solelportalens identitet föll på en rosa nyans som inte hade använts tidigare. Denna nyans kan härledas tillbaka till Energimyndighetens primära röda färg och är något ”mjukare” än de övriga färgerna på webbplatsen. Den rosa färgen applicerades sparsamt på kommunikativa ytor, som till exempel i vänsternavigering och som bakgrundsfärg i faktarutor.

För att förenkla för Solelportalens användare utvecklade vi även en ny större funktion, en guide. Med guidens hjälp kan användarna snabbt förflytta sig mellan olika avsnitt eller steg i processen, genom att hoppa mellan avsnittens introduktionssidor eller direkt från en artikel till nästa avsnitt, utan att behöva gå tillbaks till portalens startsida.

Grafiskt på sidan visas guiden som en röd cirkel som innehåller titeln på nästa avsnitt. Den röda cirkeln syns i sidhuvudet på sektionsstartsidor och dyker även upp ungefär halvvägs ned i skrolldjupet i artiklar. På så vis erbjuds besökarna en väg vidare, även om de har börjat läsa en artikel.

För att få en stark identitet valde vi att använda ett illustrativt manér. Vi arbetade fram Illustrationer som är grunden för den visuella delen av Solelportalens identitet. Manéret används inte bara för att förmedla i vilket avsnitt och i vilket steg i köpprocessen besökarna befinner sig, utan även för tekniska illustrationer som visar placeringen av solpaneler, olika takriktningar, fördelningar av energi inom en fastighet, förhållandet mellan producenter och leverantörer med mera.

Utöver detta används illustrationerna även som rena dekorativa element, för att lätta upp innehållet och bära identiteten även på undersidor och artiklar där huvudillustrationerna inte är lika framträdande.

Tillsammans med en underleverantör skapade vi även animerade filmer baserade på illustrationerna. Dessa visar alla de steg i processen som beskrivs i portalen samt används i sociala medier och som vinjett till andra filmproduktioner.

Se en av filmerna på Energimyndighetens YouTube-kanal.

Under arbetet hade vi täta avstämningar med Energimyndigheten och Precio Fishbone, både via digitala kanaler och på Energimyndighetens kontor i Eskilstuna.

För att samordna diskussioner och skissarbete med tekniska frågor och utveckling arbetade vi på två digitala plattformar:

  • Energimyndighetens extranät, för att samla dokument och leveranser.
  • InVision, för att presentera och diskutera visuella lösningar och leverera för teknisk utveckling.

Efter lansering genomförde vi användningstester för att verifiera och användartesta Solelportalen. Resultatet av dessa tester analyserades och utgjorde underlag för de förslag till förbättringar som vi tog fram.

Resultat

Solelportalen fick en tydlig egen identitet, som samtidigt harmoniserar med Energimyndighetens grafiska profil. Solelportalen kan beskrivas som en egen webbplats på webbplatsen, som gör det möjligt för Energimyndigheten att kommunicera Solelportalen som en separat satsning inom Energimyndighetens verksamhetsområde.

Det visulla konceptet med illustrationer skapade en tydlig särskiljande identitet som samtidigt följer Energimyndighetens grafiska profil. Det visuella konceptet med illustrationer blev skalbart, vilket ökade användbarheten på ett konsekvent och enhetligt sätt genom att delar kunde användas som bilder och symboler i avsnitt, flöden, texter och i andra media.

Användbarheten förbättrades ytterligare efter lanseringen då flera förbättringsförslag genomfördes, bland annat omdisponeringar av innehåll på förstasidan och förbättringar i guiden, som ett resultat av användningstesterna.

Url:

solelportalen.se