Du är här: Hem > Uppdrag >

Användarupplevelse för webbtjänst

Publicerad:

GS1 är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att förenkla handel, både lokalt och globalt - detta genom att standardisera hur digital artikelinformation delas mellan företag som producerar (producenter) och levererar varor, (leverantörer), och återförsäljare av dessa varor.

Person framför datorskärm utför användartest av verktyget som beskrivs i artikeln.

För att fylla i och skicka artikelinformationen till GS1 för kvalitetskontroll använder leverantörerna det webbaserade verktyget Validoo DataEntry. Detta har länge upplevts som mycket krångligt av användarna eftersom flödet för att fylla i artikelinformationen är komplicerat. Många användare har dessutom svårt att publicera sin artikelinformation då de inte förstår varför de får felmeddelande och hur de ska lösa dessa.

För att förbättra användarupplevelsen beslutade GS1 att göra ett omtag av Validoo DataEntry med syfte att förenkla flödet, hjälpa användarna att fylla i artikelinformationen och motverka fel tidigt i processen. Målen var att fler skulle få igenom sin artikelinformation, att skapa en bättre användarupplevelse och att GS1 därmed skulle få nöjdare kunder.

Så arbetade vi

Från Winston har tre UX-designers och en Art Director arbetat med Data Entry, i nära samarbete med de personer från GS1 som är ansvariga för kravställning och testning i Stockholm samt frontend- och backendutvecklarna hos extern partner.

Redan initialt vid omgörningen av Validoo DataEntry har vi varit involverade i det strategiska arbetet - det vill säga vad systemet faktiskt ska göra. Fokus har legat på att säkerställa att användarnas behov och mål återspeglas i kravspecifikationen på verktyget.

En viktig del i detta arbete har varit att visualisera kraven genom wireframes, klickbara prototyper och designskisser. Vi har tagit fram ett ramverk som ska fungera för Validoo DataEntry och samtidigt tagit höjd för att verktyget ska kunna växa när ny funktionalitet introduceras. Vi tog också fram en grafisk elementkarta för att underlätta utvecklingsarbetet och säkerställa att samma interaktion alltid har samma utseende.

Målet med designen var att hjälpa användaren att navigera genom ett komplicerat flöde. Detta åstadkommer vi genom att skapa ett tydligt och konsekvent användargränssnitt - igenkänning skapar trygghet.

Allt eftersom utvecklarna blivit klara med olika flöden, funktionalitet och vyer har Winston löpande utvärderat verktyget inför lansering. Vi har genomfört användningstester där befintliga användare med olika kunskaper kring det nuvarande systemet fått försöka publicera artikelinformation i det nya systemet. Utifrån detta har vi definierat var vi behöver göra justeringar för att förbättra användarupplevelsen.

Resultat

I februari 2019 lanserades den första versionen av det nya verktyget för GS1:s kunder, och Winston har fått förtroendet att fortsätta UX- och designarbetet för att förbättra verktyget ytterligare. Detta åstadkommer vi genom aktiviteter som workshops, användningstester och designarbete, där vi stödjer och bygger vidare på GS1:s affärsplanering.

Winston har också satt upp mätning i verktyget för att förenkla uppföljningen av GS1s uppsatta mål för Validoo DataEntry och på så sätt underlätta deras datadrivna insiktsarbete vid framtida förbättringar av verktyget.

Url:

validoo.se