Du är här: Hem > Uppdrag >

Huge – Flexibilitet nyckelord för ny webbplats

Huge – ett av Sveriges största kommunala fastighetsbolag – anlitade Winston för att bygga en ny webbplats, med höga krav på flexibilitet och förankring i företagets nya varumärkesplattform.

Den största utmaningen var att sortera och strukturera innehåll och funktionalitet för att möta de olika målgruppernas behov på ett överskådligt sätt. Sajten skulle kunna utvecklas över tid, beroende på Huges behov, och även kunna förändras i takt med deras verksamhet.

Detta löste vi genom att dels lyfta fram prioriterade funktioner, dels skapa ett flexibelt ramverk som gav Huge möjlighet att lyfta rätt innehåll vid rätt tillfälle, och i maj 2017 levererade vi en komplett webbplats. Kunden har även tecknat ett förvaltningsavtal, och vi har gemensamma förvaltningsmöten där vi analyserar mätresultaten och diskuterar vidareutveckling av sajten.

  

Eftersom uppdraget var en total omgörning lade vi ner mycket energi på den inledande förstudien, som bestod av analys, strategi och koncept. Vi fastställde syfte, mål och effektmål i nära samarbete med Huge – både genom workshops, intervjuer och behovsanalys. 

En man i t-shirt håller upp en bild med ett flödesschema