Information & inspiration för resenärer

Jernhusen äger ett stort antal järnvägsstationer i Sverige, varav många innehåller butiker, restauranger och annan service till resenärerna. Winston fick i uppdrag av Jernhusen att bygga en webbplats som presenterar praktisk reseinformation och samtidigt inspirerar till längre besök på stationerna.

Utifrån förstudie, workshops, och konceptbeskrivning levererade vi en skalbar lösning, där varje station får en egen webbplats, inklusive tågtavla med information om ankommande och avgående tåg. Varje stationssida är anpassad för att presentera information om tjänster, service, tillgänglighet, shopping och resor oavsett stationens storlek. Den nya sidan vänder sig både till den dagliga pendlaren och fritidsresenären, för att informera och inspirera. 

Stort fokus låg på att ta fram ett gränssnitt för mobila enheter eftersom de flesta besökarna är på resande fot och behöver ha informationen direkt i fickan. Därför tog vi fram en enkel och avskalad design, som tillsammans med en tydlig struktur gör det lätt för resenärerna att hitta rätt och inspireras av vad stationen har att erbjuda.

Mätbart bättre
För att vidareutveckla webbplatsen och skapa en ännu bättre användarupplevelse fick Winston – efter färdig leverans – uppdraget att löpande studera och mäta användarnas beteenden.

För att få en verklig bild av användarna kombinerade vi kvalitativa och kvantitativa mätmetoder. Vi använde bland annat verktyg som besöksstatistik, mål och flöden i Google Analytics samt enkäter och heatmaps i Hotjar. Arbetet har genomförts i cykler där vi löpande mäter, analyserar, formar hypoteser och implementerar. Målet är att kontinuerligt förbättra användarupplevelsen utifrån olika effektmål. Resultaten har löpande stämts av med kunden.

Besökarnas förväntningar har förändrats sedan arbetet med webbplatsen inleddes, och den utvecklingen kommer sannolikt att pågå. Därför fortsätter Winston att löpande studera användarnas beteende, utveckla webbplatsen och göra användarupplevelsen ännu bättre.

Winston | dinstation.se

Winston | dinstation.se

Winston | dinstation.se