Mätning och vidareutveckling

Winston byggde hösten 2015 lararnasakassa.nu, en responsiv webbplats som riktar sig till de över 170 000 medlemmarna av Lärarnas A-kassa, men även till potentiella medlemmar och arbetsgivare inom lärarbranschen. Som en del av vidareutvecklingen och förvaltningen har Winston nu genomfört ett mätprojekt, där vi samlat in feedback från användarna om användarupplevelsen, tillgänglig­heten samt hur väl de hittar den information de söker. 

Utmaningen

Eftersom webbplatsen vänder sig till flera olika användargrupper med olika behov krävdes det en kombination av mätmetoder, för att kunna följa upp användarbeteenden och tendenser på djupet och få bekräftat vad som fungerar och vad som behöver förbättras.

Så jobbade vi

Uppföljningen är en given del i Winstons arbetsprocess, som föregås av ett gediget strategi- och konceptarbete samt själva utvecklingen av webbplatsen. Mätningarna bygger på de mål och effekter som vi tagit fram tillsammans med Lärarnas A-kassa, som en del i strategiarbetet.

I det här mätprojektet har vi bland annat använt mätverktyget Hotjar, där vi samlat in besöksfeedback under en specifik period med hjälp av en mikroenkät på webbplatsens samtliga sidor. På så vis nådde vi användarna direkt på webbplatsen och kunde fråga dem om de hittade den information de sökte. Datan från enkäten sammanställdes sedan och analyserades tillsammans med statistik från Google Analytics, där förbättringsområden har identifieras och legat som grund för ett fortsatt utveckling av sajten.

Resultat                                           

Målet med uppföljningsarbetet är att ha återkommande avstämningar, där vi tillsammans med Lärarnas A-kassa går igenom aktuella användarundersökningar och statistik för webbplatsen för att säkerställa att de uppsatta målen uppnås. Några förbättringar som det här mätningsarbetet resulterade i är:

  • Menyvalen i sidnavigeringen har fått en uppdaterad design, prioriterats om och lyfts fram för att öka tydligheten, framför allt på smartphones.
  • Tydligare innehåll och design för informationsmeddelanden om pågående driftstörningar. Numera finns även möjligheten att kunna publicera driftinformation på specifika sidor.
  • Förslag på hur fördelarna med ett medlemskap skulle kunna lyftas fram tydligare, bland annat med hjälp av andra digitala kanaler.

I nästa steg tittar vi på nya digitala kommunikationskanaler som stödjer användarnas beteenden och önskemål, och vi fortsätter att analysera den data som vi kan samla in med hjälp av dessa nya kanaler för att ytterligare förbättra användarupplevelsen.