Tre målgrupper, en webbplats

Lärarnas A-kassa är en fristående a-kassa som riktar sig till medlemmar, potentiella medlemmar och arbetsgivare inom lärarbranschen. De vände sig till Winston för att få hjälp med att ta fram en responsiv webbplats som uppfyller alla tre parters behov och önskemål.

De tre målgrupperna skiljer sig en hel del från varandra. Winston lade därför stor vikt vid inventering och analys, för att klargöra användarnas drivkrafter och redan från början utgå från rätt förutsättningar.

Utifrån förstudie, workshops, besöksstatistik, grafiska övningar, användaranalys, intervjuer och konceptbeskrivning levererade Winston en webbplats, som uppfyller såväl användarnas behov som A-kassans effektmål och kärnvärden för kommunikation.