10 000 nya medlemmar

Låt användarna styra! Det var förutsättningen när Winston fick i uppdrag att ta fram ett nytt övergripande koncept för Lärarnas Riksförbunds webbplats. Löpande navigations- och interaktionstester var därför en viktig del av vårt arbete.

Resultatet blev en publik webbplats med ett integrerat intranät för kansliet samt ett extranät för medlemmar, studenter och ombud. Webbplatsen är Lärarnas Riksförbunds ansikte utåt, både internt och externt, och erbjuder service och tjänster dygnet runt. Den är en starkt bidragande orsak till att förbundet ökat sitt medlemsantal med 10 000 sedan lanseringen.