Du är här: Hem > Uppdrag >

Rikshem

Fastighetsbolaget Rikshem anlitade Winston för att bygga en ny webbplats eftersom den befintliga upplevdes som föråldrad och svårstrukturerad. När Winston frågade besökarna om deras upplevelse av webbplatsen, så framkom det att den kändes strikt och opersonlig. Webbsidan var anpassad för inloggade användare och kopplad till fastighetsbranschens databas. Systemet hade stora begränsningar och var svårarbetat för redaktörerna.

Av vår inledande förstudie och analys blev slutsatsen att den bästa lösningen var två parallella system. Då skulle vi skapa både ett bra verktyg för Rikshems webbredaktörer och en bra användarupplevelse för besökare. Inloggningsdelen – där vi såg över formen – fick ligga kvar i det gamla systemet medan den publika delen utvecklades i ett mer användaranpassat system.

Tillsammans med Rikshem tog vi fram effektmål, som utgjorde underlag för strategi, analys och koncept för den nya webbplatsen. Vi gjorde sedan en effektkartläggning och tog fram ett förslag på interaktionsdesign, som vi löpande testade mot både kund och användare. Vi hade workshop ihop med kunden för att ta fram kärnvärden och förväntad upplevelse på sajten. Därefter tog vi fram konceptuella formskisser ihop med ett menykoncept. Konceptet togs sedan vidare och detaljerades. 

Vi utvecklade och testade sajten fortlöpande och hade veckovis avstämningar med kunden. Genom detta betadrivna arbetssätt kunde vi löpande se resultatet, och minimera risken att lägga tid på felaktiga lösningar.

Resultatet är en webbplats där inloggningssidorna ligger som en egen portal. Besökarna kan snabbt hitta information, samtidigt som lägenhetssökande snabbt och enkelt kan registrera sitt intresse. Vi har fått i uppdrag av Rikshem att kontinuerligt utveckla den nya webbplatsen och har därför tagit fram en mätplan som ligger till grund för det fortsatta arbetet.