Sverige i siffror

Statistiska Centralbyrån ville göra det enklare att hitta tillförlitlig fakta om Sverige. Detta genom satsningen ”Sverige i siffror”, där besökarna enkelt ska kunna kontrollera de siffror och den statistik vi möter i media. Målgruppen är Sveriges högstadie- och gymnasieelever, men sajten är tänkt att kunna användas av alla.

Winston fick i uppdrag att ta fram ett koncept för det visuella uttrycket på webbplatsen, som presenterar den statistik som är mest efterfrågad hos SCB. Ämnen och fakta valdes utifrån läroplanen för högstadiet.

Eftersom målgruppen skiljer sig radikalt från SCB:s vanliga besökare lade vi stort fokus på att hitta ett lekfullt och lättillgängligt uttryck, som uppmuntrar besökarna att forska vidare. Grafiska element har fått ta stor plats, och är hämtade från visuella element framtagna för tryck. Vi har översatt och anpassat formen till digitala förutsättningar och byggt en lättläst och responsiv webbplats.

I mars utnämndes Sverige i siffror till ”Årets statistikfrämjare” av Statistikfrämjandet, bland annat för det grafiska formspråket. Sajten har också fått stor respons på sociala medier hos de nya målgrupperna, och i en användarundersökning som analysföretaget Outfox har gjort på uppdrag av SCB svarade hela 80 procent av besökarna att de var nöjda och kunde göra det de ville göra på sidan, vilket är en mycket hög siffra.