Hållbar webbplats ger hållbara transporter

Winston fick i uppdrag av Sustainable Innovation i Sverige AB (Sust) att ta fram en responsiv webbplats för "Projekt Nollzon". Målet är att få de största arbetsgivarna i Stockholm att bidra till en långsiktigt hållbar lösning genom att anlita taxi och bud som använder elfordon. Den största utmaningen var att bygga en webbplats som är skalbar för både kommande funktionaliteter och geografisk expansion.

Winston bygger webbplatsen i tre etapper. Etapp ett – som är nu är lanserad – tar upp intresse­anmälningar från målgrupperna och visar kartinformation. Etapp två erbjuder funktionalitet för beställning av taxi och bud samt integrering med taxiappar. Etapp tre innefattar avancerad funktionalitet, som innebär att webbplatsen blir ett nav för all publicering av data på webbplatsen, loggning och presentation av data, antalet beställda transporter, miljöeffekter, data i realtid, rapportering från tävlingar, grafiska presentationer med mera. Stor vikt har lagts på ett användarvänligt redaktörsgränssnitt och sajten fyller alla behov som krävs för att saluföra och aktivera projektet.