För en mer nöjd resenär

Winston fick i uppdrag att ta fram en responsiv webbplats för Svenska Reseterminaler, ett helägt dotterbolag till Jernhusen. Svenska Reseterminaler arbetar med resenärsfunktioner i väntsalar på cirka 140 stationer i Sverige, oavsett fastighetsägare. Målet med den nya webbplatsen var att förtydliga och lyfta fram Svenska Reseterminaler som en eftertraktad samarbetspartner, som förenklar arbetet för trafikföretagen och stationernas fastighetsägare.

Den stora utmaningen var att få trafikföretagen och fastighetsägarna att förstå att Svenska Reseterminaler är konkurrensneutrala och har en samordnade roll i branschen, trots att företaget är helägt av Jernhusen.

Winstons arbete innefattade projektledning, idéarbete, interaktionsdesign, grafisk formgivning, gränssnittsutveckling och systemutveckling samt tester och lansering. Vi inledde arbetet med en workshop tillsammans med kunden, där vi definierade målgruppernas behov och prioriteringar. Därefter vi tog fram ett interaktionskoncept. När detta godkänts av kunden gjorde vi den grafiska formen, som baserade sig på Jernhusens profil men också på deras tryckta informations- och säljmaterial.

Resultatet blev en lättarbetad webbplats, med ett tydligt erbjudande och lätt till kontakt. Den ligger på en egen domän, för att inte förväxlas med Jernhusen.