Konsumentmakt på webben

Den ideella intresseorganisationen Sveriges Konsumenter vände sig till Winston för att skapa en sajt som stärker organisationens varumärke, ökar kännedomen samt stödjer arbetet med att nå fler människor. Utmaningen för Winston var en tajt budget, höga förväntningar och stora mängder information, som behövde göras lättillgänglig. Det var därför nödvändigt att fånga upp vad som är viktigt, prioritera rätt och skapa flexibla sidor som rymmer mycket information utan att tappa i tydlighet.

Winston har producerat hela webbplatsen: idé, design, teknik och struktur, i nära samarbete med kunden. Målgrupper är både beslutsfattare och konsumenter. Resultatet är en sajt som har vågat ta ut svängarna i designen utan att tappa i tydlighet eller trovärdighet, och den mäts kontinuerligt för att löpande kunna utvärderas och förbättras ytterligare.