Användartester banade vägen

En lagändring våren 2013 innebar att SVT plötsligt fick möjlighet att lägga ut äldre teveprogram på webben. Winston fick därför i uppdrag att tillsammans med SVT utveckla en ny webbtjänst för allmänheten, "Öppet arkiv", som ger besökarna tillgång till skattkistan med program från den svenska tevehistorien.

Utvecklingsarbetet var kort och intensivt, där Winston bidrog med interaktionsdesign för att paketera navigation, struktur, sidarkitektur och användarflöden. Kategoriseringen och taggstrukturen har gjort det lätt för användarna att söka i arkivet. Basen för vårt arbete var de erfarenheter och kunskaper som erhölls av de användartester som utfördes för SVT Play. Öppet Arkiv lanserades i april 2013 och blev snabbt populär hos allmänheten.

Winston | Öppet arkiv