Avskalad, modern & enkel

Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalad omställningsförsäkring för privatanställda arbetare. Syftet med TSL är att underlätta för de anställda, företaget och facket om ett företag tvingas säga upp personal på grund av arbetsbrist.

Winston fick i uppdrag att ta fram en ny webbplats som tillgodoser alla tre användargruppers behov. Arbetet komplicerades av att målgrupperna besökte sajten av olika anledningar, och av att det var stora informationsmängder som behövde paketeras på ett överskådligt sätt.

Winstons analysarbete landade i en avskalad, modern och responsiv webbplats med en enkel navigationsstruktur. Detta innebar att de olika användargrupperna lätt kunde hitta och hantera stora mängder information. Arbetet ledde dessutom till en ny uppdatering av TSL:s digitala grafiska profil, där Winston såg till att typsnitt och färger speglar verksamheten.